Prejsť na obsah
Spolupráca s praxou

Oblasť spolupráce s praxou:  Veľmi významnú úlohu pre Ústav materiálov má spolupráca s praxou. Reprezentuje spôsob dodatočného financovania všetkých činností ústavu, a to počnúc pedagogickým procesom (riešenie konkrétnych úloh formou bakalárskych a diplomových prác), až po aplikačnú výskumnú činnosť (expertízy a odborné posudky v prípade rôznych defektov v materiáloch, hodnotenie kvality produkcie, poradná činnosť a výskumno-vývojová činnosť). Ústav materiálov vhodne využíva inštalovanú infraštruktúru na štruktúrne analýzy, hodnotenie mechanických vlastností, elektrických a optických vlastností širokého spektra kovových a nekovových materiálov pre priemyselné podniky nielen v trnavskom kraji, ale prakticky na celom Slovensku a blízkom zahraničí. Medzi najvýznamnejšie spolupracujúce firmy patria v prvom rade ZF Slovakia, Boge Elastmetal Slovakia, JOHNS MANVILLE Slovakia, EG Technologický inštitút a Zlievareň v Trnave, Schaeffler SKALICA v Skalici, PSL a CCN Casting v Považskej Bystrici, KINEX v Bytči a Kysuckom Novom Meste, Bekaert Sládkovičovo, Hlohovec a Zwevegem, MIBA Steeltec Vráble, Semikron Vrbové, Hella Nové Mesto nad Váhom. Ústav materiálov má dlhodobú exkluzívnu zmluvu so svetovým producentom metalografických zariadení a spotrebného tovaru americkú firmu BUEHLER na prezentáciu produktov v Centre excelentnosti s obchodným zastúpením firmou MITAR s.r.o. Bratislava. V rámci CE ponúka rôzne školenia a kurzy metalografie pre technických pracovníkov v priemyselných podnikoch a výskumných inštitúciách.

Ústav materiálov - Oblasti expertíz:

  • expertízy a odborné posudky v prípade rôznych defektov v materiáloch,
  • štruktúrne analýzy materiálov
  • progresívne diagnostické metódy v procesoch spracovania kovových a nekovových materiálov
  • zisťovanie úrovne koróznych procesov v kovoch a ich degradácie.
  • hodnotenie mechanických vlastností (Rm, Re, A, Z, KV, KU, HV, HBW, HRA, HRB, HRC), elektrických a optických vlastností širokého spektra kovových a nekovových materiálov pre priemyselné podniky
  • stanovenie príčin poškodenia súčiastok exploatovaných v technickej praxi (zlomené hriadele, poškodené povrchy a pod.
  • stanovenie podielu zvyškového austenitu v materiáli
  • stanovenie vnútorných napätí s využitím RTG difrakčnej analýzy
  • pozorovanie a vyhodnocovanie povrchu materiálu s využitím laserovej konfokálnej mikroskopie
  • vyhodnotenie fázového zloženia v materiáloch