Prejsť na obsah
Študenti

Podľa § 50 ods. 3 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Ministerstvo školstva SR po dohode s Ministerstvom obrany SR, Ministerstvom vnútra SR a Ministerstvom zdravotníctva SR vydáva Vyhlášku č. 244/2019 o sústave študijných odborov Slovenskej republiky. Týmto všeobecne záväzným právnym predpisom ustanovuje študijné odbory, v ktorých môžu vysoké školy poskytovať vysokoškolské vzdelávanie.