Prejsť na obsah
Študenti

Kvetoslava Šprinková
MTF STU so sídlom v Trnave
študijné oddelenie
ul. Jána Bottu č. 25, prízemie, miestnosť  T-20
917 24 Trnava
+421 917 367 300
kvetoslava.sprinkova@stuba.sk


Platby za vydanie Preukazu študenta STU

Akademický rok

2016/17
  Základná cena Duplikát
Preukaz ISIC študenta STU 24,- € 14,- € počas platnosti licencie
24,- € s novou licenciou
Preukaz študenta STU - denný
(vydáva sa len pre držiteľov platného preukazu ISIC z iných univerzít)
14,- € 14,- €
Preukaz študenta STU - externý 14,- € 14,- €

 

2016/2017

Prolongačná známka ISIC

14,- €
Prolongačná známka STU (NO ISIC) 5,- €

Žiadosť o vydanie Preukazu študenta sa odovzdá na študijnom oddelení fakulty spolu s dokladom o úhrade platby podľa typu preukazu.