Prejsť na obsah
Študenti

Oľga Burská
MTF STU so sídlom v Trnave
študijné oddelenie
ul. Jána Bottu č. 25, prízemie, miestnosť  T-22
917 24 Trnava
+421 918 646 006
olga.burska@stuba.sk

 

Platby za vydanie Preukazu študenta STU

Akademický rok

2019/20
  Základná cena Duplikát
Preukaz ISIC študenta STU 24,- € 14,- € počas platnosti licencie
24,- € s novou licenciou
Preukaz študenta STU - denný
(vydáva sa len pre držiteľov platného preukazu ISIC z iných univerzít)
14,- € 14,- €
Preukaz študenta STU - externý 14,- € 14,- €

 

Prolongačná známka 2019/2020

Prolongačná známka ISIC

14,- €
Prolongačná známka STU (NO ISIC) 5,- €