Prejsť na obsah
Uchádzači

Prijatý uchádzač je povinný k zápisu priniesť vytlačený ten študijný plán študijného programu, na ktorý sa zapíše na štúdium.

V I. roku štúdia v ak. roku 2018/19 študent absolvuje:

  • povinné predmety
  • povinné voliteľné predmety. Počas zápisu si vyberie jeden z povinne voliteľných predmetov, ktoré mu budú zapísané do informačného systému fakulty (AIS).

 

Zoznam študijných plánov podľa študijných programov: