Prejsť na obsah
Ústavy

RIADITEĽ doc. Ing. Roman Hrmo, PhD.
tel. : 0918 646 045
ZÁSTUPCA RIADITEĽA

Ing. Katarína Krpálková Krelová, PhD. 

Tel: 0918 646 048 

1. zástupca, ZR pre pedagogickú činnosť
PaedDr. Ľubomír Holkovič, PhD.
ZR pre vedecko-výskumnú činnosť
   
VEDÚCI KATEDIER

Mgr. Dagmar Cagáňová, PhD.

katedra odbornej jazykovej prípravy

Ing. Katarína Krpálková Krelová, PhD.

Tel: 0918 646 048 

katedra inžinierskej pedagogiky a psychológie
doc. PhDr. Eva Odlerová, PhD.
katedra humanitných vied
doc. PaedDr. Marián Merica, CSc.
katedra telesnej výchovy a športu
SEKRETARIÁT ÚSTAVU Daniela Romanová 
Zdenka Poláková 
tel.: +421 33 55 11 032-033, kl. 133; 0918 646 027
ZOZNAM PREDMETOV GARANTOVANÝCH ÚSTAVOM
Smernice ústavu

 

Príkazy riaditeľa ústavu