Prejsť na obsah
Ústavy


RIADITEĽ doc. Ing. Miloš Čambál, CSc.
tel. : 0918 646 050
ZÁSTUPCA RIADITEĽA

doc. Ing. Iveta Paulová, PhD.

 

prvý zástupca

 

doc.Ing. Jana Šujanová, CSc.

 

zástupca pre vedu a výskum

 

doc. Ing. Andrea Holková, PhD.

 

zástupca pre pedagogiku

   
VEDÚCI KATEDIER doc. Ing. Andrea Holková, PhD.
katedra priemyselného inžinierstva
doc.  Ing. Rudolf Rybanský, CSc.
katedra manažmentu
doc. Ing. Iveta Paulová, PhD.
katedra inžinierstva kvality
SEKRETARIÁT ÚSTAVU Iveta Minarovičová
tel.: 0918 646 032
ZOZNAM PREDMETOV GARANTOVANÝCH ÚSTAVOM

Smernice ústavu

 

Príkazy riaditeľa ústavu