Prejsť na obsah
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky

Všetky podklady a povinnosti študenta sú definované v informačnom liste príslušného predmetu v AIS.