Prejsť na obsah
Ústav výrobných systémov a aplikovanej mechaniky
číslo útvaru  názov útvaru Riaditeľ /vedúci, zástupcovia a vedúci katedry - sekretariát  kompetencie telefón mail
062*       UVSM prof. h.c. prof. Ing. Karol Velíšek, CSc. riaditeľ ústavu 0918 646 053 karol.velisek@stuba.sk
KTZS doc. Ing. Peter Košťál, PhD. I. zástupca pre VVČ 0918 646 040 peter.kostal@stuba.sk
KAM doc. RNDr. Mária Behúlová, CSc. ZR pre pedagogickú činnosť 0906 068 + kl.601 maria.behulova@stuba.sk
KAM doc. Ing. Milan Naď, CSc VK  aplikovanej mechaniky 0906 068 + kl.613 milan.nad@stuba.sk
KTZS Ing. Nina Vetríková, PhD. VK technolog.zariad. a syst. 0906 068 + kl.602 nina.vetrikova@stuba.sk
sekretariát  Bc. Gabriela Svinčáková 0918 646 035 gabriela.svincakova@stuba.sk