Prejsť na obsah
Výskum

Laboratória UMAT:

Centrum excelentnosti pre diagnostiku materiálov - APRODIMET (kontaktná osoba: prof. Ing. Ľubomír Čaplovič, PhD., email: lubomir.caplovic@stuba.sk)
Centrum pre vývoj a aplikáciu progresívnych diagnostických metód v procesoch spracovania kovových a nekovových materiálov (kontaktná osoba: prof. Ing. Ľubomír Čaplovič, PhD., email: lubomir.caplovic@stuba.sk)
Laboratórium koróznych skúšok (kontaktná osoba: Mgr. Marián Palcut, PhD. , email: marian.palcut@stuba.sk)
Laboratórium povlakovania a tepelného spracovania (kontaktná osoba: prof. Ing. Peter Jurči, PhD. , email: peter.jurci@stuba.sk)
Laboratórium pre vývoj a výskum pokročilých kovových materiálov a kompozitov (kontaktná osoba: RNDr. Pavol Priputen, PhD. ; e-mail: pavol.priputen@stuba.sk)
Laboratórium tepelného spracovania a mechanických skúšok (kontaktná osoba: prof. Ing. Peter Jurči, PhD., email: peter.jurci@stuba.sk)
Laboratórium termofyzikálnych meraní a výpočtov (kontaktná osoba: doc. Ing. Roman Čička, PhD. , email: roman.cicka@stuba.sk)

 

Laboratóriá UVTE:

Centrum excelentnosti 5-osového obrábania – CE5AM (kontaktná osoba: Ing. Martin Necpal, PhD., email: martin.necpal@stuba.sk)
Centrum excelentnosti 5-osového obrábania - experimentálna báza pre high-tech výskum (kontaktná osoba: prof. Dr. Ing. Jozef Peterka, email: jozef.peterka@stuba.sk)
Centrum pre výskum a vývoj v oblasti elektrónovolúčových a progresívnych oblúkových technológií zvárania, navárania a povrchového spracovania- WeldCenter (kontaktná osoba: prof. Ing. Milan Marônek, CSc., email: milan.maronek@stuba.sk)
Laboratórium technológie zvárania (kontaktná osoba:  doc. Dr. Ing. Pavel Kováčocy, email: pavel.kovacocy@stuba.sk)
Laboratórium technológie tvárnenia (kontaktná osoba: doc. Ing. Jozef Bílik, PhD., email:jozef.bilik@stuba.sk)
Laboratórium strojárskej metrológie (kontaktná osoba: doc. Ing. Augustín Görög, PhD.,email: augustin.gorog@stuba.sk)
Laboratórium počítačovej podpory  I (kontaktná osoba: Ing. Marcel Kuruc, PhD., email: marcel .kuruc@stuba.sk)
Laboratórium aditívnych technológií a analýzy procesov obrábania a tvárnenia (kontaktná osoba: Prof. Ing. Peter Šugár, PhD., email: peter.sugar@stuba.sk; doc. Ing. Ladislav Morovič, PhD.,email:ladislav.morovic@stuba.sk)
Spoločné laboratórium spájkovania (spolu s UMAT) (kontaktná osoba: Ing. Martin Sahul, PhD.,email: martin.sahul@stuba.sk)
Laboratórium projektovania výrobných systémov (kontaktná osoba: Ing. Miriam Matúšová, PhD.,email:miriam.matusova@stuba.sk)
Laboratórium CAD systémov, robotiky a virtuálnej reality (kontaktná osoba: Ing. Radovan Holubek, PhD., email: radovan.holubek@stuba.sk; Ing. Daynier Rolando Delgado Sobrino, PhD., email: daynier_sobrino@stuba.sk
Laboratórium pneumatiky, elektropneumatiky a programového riadenia výrobných systémov (kontaktná osoba: doc. Ing. Peter Koštál,PhD., email: peter.kostal@stuba.sk)
Laboratórium výrobnej logistiky (kontaktná osoba:  Ing. Daynier Rolando Delgado Sobrino, PhD.,email: daynier_sobrino@stuba.sk)

 

Laboratóriá UVPT:

SlovakION – Slovenské centrum excelentnosti v oblasti iónových a plazmových technológií pre materiálové inžinierstvo a nanotechnológie (kontaktná osoba: Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík, email: oliver.moravcik@stuba.sk ) 
Laboratórium analytických metód (kontaktná osoba: Ing. Jozef Dobrovodský, CSc., email: jozef.dobrovodsky@stuba.sk)
Laboratórium plazmatickej modifikácie a depozície (kontaktná osoba: Mgr. Juraj Halanda, email:juraj.halanda@stuba.sk)

 

Laboratóriá UIAM:

Laboratórium automatizačnerj techniky (kontaktná osoba: prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD, e-mail:pavol.tanuska@stuba.sk)
Laboratórium dynamiky strojov (kontaktná osoba: doc. Ing. Milan Naď, PhD., e-mail:milan.nad@stuba.sk)
Laboratórium termomechaniky (kontaktná osoba: doc. RNDr. Mária Behúlová, PhD., e-mail: maria.behulova@stuba.sk)
Laboratórium riadiacich systémov – Výskumné pracoviská komplexných procesov (CCP) (kontaktná osoba: doc. Ing. Peter Schreiber, CSc., email: peter.schreiber@stuba.sk),  Výskumné pracovisko vývoja a projektovania riadiacich systémov (PRS) (kontaktná osoba: doc. Ing. German Michaľčonok, CSc. , email: german.michalconok@stuba.sk); Výskumné pracovisko pre modelovanie a simuláciu technologických procesov (STP) (kontaktná osoba: Ing. Martin Juhás,PhD, email:martin.juhas@stuba.sk; doc. RNDr. Robert Vrábeľ, PhD., email: robert.vrabel@stuba.sk); Distribuovaný riadiaci systém PCS7 (kontaktná osoba: Ing. Gennadii Samsonov)
Laboratórium iCIM - Výskumné pracovisko logického a sekvenčného riadenia (LOGIC) (kontaktná osoba: doc. Ing. German Michaľčonok, CSc. , email: german.michalconok@stuba.sk)
Laboratórium integrácie informačných a riadiacich systémov (kontaktná osoba: prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD., email: pavol.tanuska@stuba.sk,  doc. Ing. Michal Kebisek, PhD.,email: michal.kebisek@stuba.sk)
Laboratórium informačných technológií (kontaktná osoba: Ing. Bohuslava Juhásová, PhD., email: bohuslava.juhasova@stuba.sk)
Laboratórium numerických simulácií – Výskumné pracovisko termálnych analýz (kontaktná osoba: doc. RNDr. Mária Behúlová, CSc., email: maria.behulova@stuba.sk); Výskumné pracovisko pevnostných a dynamických analýz (kontaktná osoba: doc. Ing. Milan Naď, PhD., email:milan.nad@stuba.sk)
Laboratórium prostriedkov automatizovanej výroby (kontaktná osoba: hosť.prof. Ing. Augustín Gese, CSc., email:  augustin.gese@stuba.sk)

 

Laboratóriá UIBE:

Laboratórium zisťovania príčin požiarov a havárií (kontaktná osoba: prof. Ing. Karol Balog, PhD., email: karol. balog@stuba.sk; doc. Ing. Jozef Martinka, PhD., email: jozef.martinka@stuba.sk)
Laboratórium protivýbuchovej prevencie (kontaktná osoba: doc. Ing. Richard Kuracina, PhD., email: richard.kuracina@stuba.sk)
Laboratórium prípravy vzoriek (kontaktná osoba: doc. Ing. Richard Kuracina, PhD., email: richard.kuracina@stuba.sk)
Laboratórium akustických parametrov materiálov (kontaktná osoba: Ing. Pavol Čekan, PhD., email: pavol.cekan@stuba.sk)
Laboratórium termickej analýzy (kontaktná osoba: prof. Ing. Karol Balog, PhD., email: karol. balog@stuba.sk)
Laboratórium bezpečnosti materiálov a výrobkov (kontaktná osoba: prof. Ing. Karol Balog, PhD., email: karol. balog@stuba.sk; doc. Ing. Jozef Martinka, PhD., email: jozef.martinka@stuba.sk; Ing. Peter Rantuch, Phd:, email: peter.rantuch@stuba.sk)
Laboratórium fyzikálno-chemických procesov (kontaktná osoba: Ing. Alica Bartošová, PhD., email: alica.bartosova@stuba.sk)
Laboratórium bezpečnostného inžinierstva (kontaktná osoba: doc. Ing. Richard Kuracina, PhD., email: richard.kuracina@stuba.sk; Ing. Zuzana Szabová, PhD.,email:zuzana.szabova@stuba.sk)
Chemické laboratórium (kontaktná osoba: Ing. Anna Michalíková, Csc., email: anna.michalikova@stuba.sk)
Laboratórium analytických metód (kontaktná osoba: prof. Ing. Maroš Soldán, PhD., email: maros.soldan@stuba.sk)
Laboratórium environmentálnej analýzy (kontaktná osoba: Ing. Lenka Blinová, PhD., email:lenka.blinova@stuba.sk)
Laboratórium využitia a propagácie obnoviteľných zdrojov energie (kontaktná osoba: prof. Ing. Maroš Soldán, PhD., email: maros.soldan@stuba.sk)
Laboratórium využitia a propagácie solárnej energie (kontaktná osoba: prof. Ing. Maroš Soldán, PhD., email: maros.soldan@stuba.sk)
Laboratórium spaľovacích procesov (kontaktná osoba: Ing. Hana Kobetičová, PhD., e-mail:hana.kobeticova@stuba.sk)

 

Laboratóriá UPIM:

Laboratórium efektívnej komunikácie (kontaktná osoba: Ing. Peter Szabó, PhD., email: peter.szabo@stuba.sk)
Laboratórium analýzy práce  - Ergonomické laboratórium (kontaktná osoba: Ing. Petra Marková, PhD., email: petra.markova@stuba.sk)
IT laboratórium MS Project Professional (kontaktná osoba: Ing. Jana Samáková, PhD., email: jana.samakova@stuba.sk)

 

Aktuálny stav spracovala: PhDr. Kvetoslava Rešetová, PhD. , 11.12. 2017