Prejsť na obsah
Výskum

Názov laboratória: Centrum pre vývoj a aplikáciu progresívnych diagnostických metód v procesoch spracovania kovových a nekovových materiálov
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave
Ústav: Ústav materiálov
Kontaktná osoba: prof. Ing. Ľubomír Čaplovič, PhD.
Kontakt: +421918646043
e-mail: lubomir.caplovic@stuba.sk

 

Charakteristika laboratória:

Projekt je zameraný na vybudovanie moderného dynamického centra excelentných analytických metód, ktoré využívajú súčasné najmodernejšie poznatky interakcie elektrónového a laserového zväzku s hmotou, špičkové detekčné systémy s vysokou citlivosťou, moderné mechanické postupy a sledovania elektrických a neelektrických veličín. Zameriava sa na hodnotenie špecifických vlastností progresívnych kovových a nekovových materiálov, ktoré sa pripravujú najmodernejšími technologickými postupmi. Ciele projektu sledujú vybudovanie moderného diagnostického centra hodnotenia vlastností kovových a nekovových materiálov, vypracovanie nových postupov metodiky zameriavajúce sa na využitie moderných analytických prístrojov, na zisťovanie štruktúrnych, mechanických a elektrických vlastností materiálov v procese ich výroby

 

Fotografie: