Prejsť na obsah
Výskum

Názov laboratória: Laboratórium informačných technológií
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave
Ústav: Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a amechatroniky
Kontaktná osoba: Ing. Bohuslava Juhásová, PhD.
Kontakt: +421 906 068 412, 412
e-mail: bohuslava.juhasova@stuba.sk

 

Charakteristika laboratória:

Laboratórium je zamerané na podporu vývoja informačných systémov, podporuje tiež moderné spôsoby modelovania, riadenia a optimalizáciu procesov pomocou znalostných prístupov, fuzzy riadiacich systémov, genetických algoritmov a neurónových sietí, ako aj počítačom podporovaného modelovania signálov a dynamických systémov a podporuje prácu s vybranými metódami modelovania a možnosti ich aplikácie pri analýze a syntéze regulačných obvodov. Je tu možné využívať služby operačných systémov pri návrhu a realizácii programových systémov riadenia procesov, aplikáciu grafických systémov v automatizácii priemyselných procesov. Vybavenie laboratória tiež umožňuje skúmať realizáciu komunikačných dátových sietí v rôznych oblastiach použitia, plánovať a projektovať ucelené komunikačné štruktúry.

 

Fotografie: