Prejsť na obsah
Výskum

Názov laboratória: Laboratórium koróznych skúšok
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave
Ústav: Ústav materiálov
Kontaktná osoba: Mgr. Marián Palcut, PhD.
Kontakt: +421 908 674 101
e-mail: marian.palcut@stuba.sk

 

Charakteristika laboratória:

Laboratórium koróznych skúšok je výskumným laboratóriom Ústavu materiálov a umožňuje realizáciu dlhodobých expozičných a elektrochemických skúšok korózie kovov a ochranných povlakov. K dispozícii sú nasledovné zariadenia:

  • kondenzačná komora CO-FO-MEG-RA umožňujúca dlhodobú expozíciu materiálov v soľnej hmle v súlade s normou ISO EN STN 9227. Zariadenie umožňuje aj cyklický korózny test, pri ktorom dochádza k striedavej expozícii v soľnej hmle, v podmienkach kondenzácie, prípadne počas sušenia.
  • zariadenie CORTEST umožňujúce sledovať koróziu materiálov pod napätím (stress corrosion cracking). Skúšobná vzorka môže byť vystavená pôsobeniu chemického prostredia vo forme roztoku za súčasného účinku zvýšenej teploty do 300 °C a vonkajšieho tlaku korózneho prostredia do 20 MPa. Vzorka je počas skúšky namáhaná jednoosovým ťahovým zaťažením zvyčajne pri konštantnej rýchlosti deformácie až do porušenia.
  • potenciostat/galvanostat PGU 10V-1A-IMP-S umožňujúci meranie veľmi nízkych prúdov (do 1 nA). Zariadenie slúži na realizáciu celého spektra elektrochemických experimentov vrátane elektrochemickej impedančnej spektroskopie
  • vreckový potenciostat EmStat3+ umožňujúci realizáciu jednoduchých polarizačných meraní podľa normy STN EN ISO 17475
  • multimeter EM6000 s USB výstupom na meranie samovoľného korózneho potenciálu
  • temperovateľná trojelektródová korózna cela KMZ 5
  • termostat TW-2.03 s externým obehom na temperáciu pracovného roztoku
  • multimeter so sklenou elektródou na simultánne meranie teploty, pH a vodivosti pracovného roztoku
  • digestor na odsávanie odpadových plynov

 

Fotografie: