Prejsť na obsah
Výskum

Názov laboratória: Laboratórium povlakovania a tepelného spracovania
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave
Ústav: Ústav materiálov
Kontaktná osoba: prof. Ing. Peter Jurči, PhD.
Kontakt: +421 908 674 097
e-mail: peter.jurci@stuba.sk

 

Charakteristika laboratória: 

Laboratórium povlakovania a tepelného spracovania je jedinečným laboratóriom nielen na MTF STU v Trnave, ale i na celej STU.

V laboratóriu je inštalované povlakovacie zariadenie PLATIT PI80, pomocou ktorého je možné vytvárať povrchové povlaky na báze TiN, TiAlN, AlTiN, CrN, nanokompozitné povlaky a iné, v závislosti na použitých targetoch a nastaveniach parametrov procesu povlakovania. Zariadenie má rozmery vnútornej komory (užitočný priestor pre povlakovanie) – priemer 380 mm a výšku 520 mm. Maximálna hmotnosť vsádzky je 50 kg, čo umožňuje povlakovanie laboratórnych vzoriek, a rovnako i  povlakovanie menších nástrojov pre priemyslové aplikácie. Priemer targetu je 96 mm a výška 510 mm.

Zariadenie umožňuje plazmové čistenie povrchov kovov pred depozíciou vrátane  aktivácie povrchu. Je vybavené šaržovacími prípravkami (držiaky vzoriek) a prívodmi procesných plynov.

 

Fotografie: