Prejsť na obsah
Výskum

Názov laboratória: Laboratórium pre vývoj a výskum pokročilých kovových materiálov a kompozitov
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave
Ústav: Ústav materiálov
Kontaktná osoba: RNDr. Pavol Priputen, PhD.
Kontakt: +421 908 674 103
e-mail: pavol.priputen@stuba.sk

 

Charakteristika laboratória:

Laboratórium slúži na prípravu pokročilých kovových materiálov ako sú napríklad vysokoentropické zliatiny, komplexné kovové zliatiny, či rôzne druhy nových zliatin. Materiály sa pripravujú oblúkovým alebo indukčným tavením v ochrannej argónovej atmosfére. Súčasťou laboratória je aj zariadenie na zatavovanie pripravených materiálov do kremenného skla v ochrannej argónovej atmosfére, vďaka čomu môžu byť tieto materiály ďalej tepelne spracované až do 1200°C. V laboratóriu sa nachádza aj pracovisko venujúce príprave modifikovaných vysokoteplotných supravodivých pások pomocou elektrolytického pokovovania (meďou alebo striebrom) a nanášania vysokokapacitných vrstiev ako aj spájkovaniu vysokoteplotných supravodivých pások konvenčným a indukčným spájkovaním.

 

Fotografie: