Prejsť na obsah
Výskum

Laboratórium termomechaniky
Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave
Katedra/ústav: UIAMKontaktná osoba: doc.RNDr. Mária Behúlová, CSc.
Kontakt: 0906 068 601
e-mail: maria.behulova@stuba.sk


Charakteristika:

Laboratórium termomechaniky je zamerané na realizáciu meraní prekaliteľnosti materiálov Wolsonovou skúškou. Laboratórium je vybavené manipulačným zariadením a muflovou pecou pre ohrev vzoriek. Záznam priebehu teplôt vo vzorkách je realizovaný meracím modulom NI-USB 9211 a termočlánkami typu K.