Prejsť na obsah
Výskum

Edičná činnosť na MTF STU sa realizuje:

  • edičným plánom Nakladateľstva STU Bratislava,
  • edičným plánom MTF STU v Trnave schváleným vedeckou radou,
  • realizáciou konferenčných periodických publikácií k podujatiam na MTF STU,
  • redakčnou činnosťou časopisu Vedecké práce MTF STU so sídlom v Trnave
  • redakčnou činnosťou časopisu Materials Sience and Technology (od 7.1.2020)

Realizácia edičnej činnosti má významnú úlohu najmä z pohľadu publikačných aktivít autorov fakulty a má silný prezentačný význam fakulty ako takej.

Bližšie informácie o edičnej činnosti MTF nájdete na stránke vydavateľstva MTF.