Prejsť na obsah
Výskum

ODBOR POZNATKOVÉHO MANAŽMENTU

vedúca odboru :

PhDr. Kvetoslava Rešetová, PhD. resetova
tel. : +421 906 068 355
       +421 915 847 111
 

ODDELENIE VEDY

vedúca oddelenia : (v zastúpení do vymenovania vedúcej oddelenia)

PhDr. Kvetoslava Rešetová, PhD.
tel. : +421 906 068 355
       +421 915 847 111
 

 

Referát vedy :

Bc. Vrbovská Beáta     

PhDr. Katarína Tóthová

tel. : +421 918 646 011

 

Referát projektov štrukturálnych fondov:

Ing. Lucia Baňasová, PhD.

Ing. Monika Pinkasová

Ing. Silvia Rosenbergerová

Tel.: +421 906 068 484, +421 908 674 165  kl. 377