Prejsť na obsah
Výskum

ODBOR POZNATKOVÉHO MANAŽMENTU

vedúca odboru :

PhDr. Kvetoslava Rešetová, PhD. resetova
tel. : +421 906 068 355
       +421 915 847 111
 

ODDELENIE VEDY

vedúca oddelenia : (v zastúpení do vymenovania vedúcej oddelenia)

PhDr. Kvetoslava Rešetová, PhD.
tel. : +421 906 068 355
       +421 915 847 111
 

 

Referát vedy :

Bc. Vrbovská Beáta     

PhDr. Katarína Tóthová

tel. : +421 918 646 011

 

Oddelenie projektov štrukturálnych a investičných fondov:

vedúca oddelenia :

Ing. Monika Pinkasová
tel. : +421918646019

Ing. Lucia Baňasová, PhD.
Ing. Ivana Kasalová, PhD.
Mgr. Jozef Marko

tel. : +421918646019