Prejsť na obsah
Výskum

ODBOR POZNATKOVÉHO MANAŽMENTU

vedúca odboru :

PhDr. Kvetoslava Rešetová, PhD. resetova
tel. : +421 906 068 355
       +421 915 847 111
fax : +421 906 068 499

ODDELENIE VEDY A ZAHRANIČNÝCH VZŤAHOV

vedúca oddelenia : (v zastúpení do vymenovania vedúcej oddelenia)

PhDr. Kvetoslava Rešetová, PhD.
tel. : +421 906 068 355
       +421 915 847 111
fax : +421 906 068 499

referentky :

Bc. Vrbovská Beáta     
tel. : +421 918 646 011, +421 908 674 165  kl. 377

Bc. Micháliková Alena
tel. : +421 918 646 011, +421 908 674 165 kl. 377

Mária Rešetková, MBA
tel. : +421 918 646 015, +421 908 674 164 kl. 373