Prejsť na obsah
Výskum

Hodnotenie riešených grantových projektov sa riadi podľa príslušných smerníc MŠ a grantových agentúr.

Za kvalitu riešenia plne zodpovedá riešiteľský kolektív projektu príslušnej grantovej agentúre.

Evidencia a administrácia projektov VEGA, KEGA, APVV, Iné domáce, Mladý výskumník, Mladý výskumník Excelentné tímy, Inštitucionálne projekty, projekty Inkubátor nápadov a myšlienok: Oddelenie vedy a zahraničných vzťahov 

Evidencia a administrácia zahraničných projektov: Oddelenie zahraničných projektov
Evidencia a administrácia projektov pre prax: Odbor prevádzky a správy
Evidencia a administrácia projektov ESF: Oddelenie projektov štrukturálnych fondov 

ROK 2020

Počty aktuálne riešených projektov 2020

VEGA 26
KEGA 13
APVV 13
Iný domáci výskumný
vzdelávací 1
Zahraničný H2020 6
výskumný 4
vzdelávací 2
Podporené rektorom
Mladý výskumník
Mladý výskumník-excelentné tímy 2
Inštitucionálne projekty Inkubátor nápadov a myšlienok
výskumno/vývojové projekty 6
Projekty riešené pre prax (PČ) výskumné 57
iné 3
CEEPUS (počet aktuálnych sietí)
Spolu 133

 

Bližšie informácie o jednotlivých riešených projektoch nájdete v akademickom informačnom systéme. Voľný prístup k prehľadu projektov môžete nájsť na tejto linke.