Prejsť na obsah
Profil verejného obstarávateľa

Čislo zákazky

Názov zákazky

Dátum zverejnenia

Dátum predkladania ponúk

Poznámka

MTF 2/2014 ZsNH OPRO

Chemikálie pre potreby plavárne

6.1.2014

20.1.2014

 

MTF 3/2014 ZsNH OPRO

Umývací automat

23.1.2014

3.2.2014

 

MTF 5/2014 ZsNH OPRO

Štúdie

14.2.2014

28.02.2014, do 10:00

 

MTF 6/2014 ZsNH OPRO

Právne poradenstvo

14.2.2014

28.02.2014, do 11:00

 

MTF 7/2014 ZsNH OPRO

Služby Externého hodnotiteľa 1,2,3

24.2.2014

11.3.2014 do 10:00

 

MTF 8/2014 ZsNH OPRO

Služby Revízneho technika PO

30.1.2014

11.2.2014

 

MTF 9/2014 ZsNH OPRO

DTP Služby pre vypracovanie výročnej správy MTF

30.1.2014

11.2.2014

 

MTF 24/2014 ZsNH OPRO

Prekladateľské služby

14.4.2014

25.4.2014 do 10:00

MTF 25/2014 ZsNH OPRO

Služby Externého hodnotiteľa 1,2,3 - opakovaná

11.4.2014

23.4.2014 do 10.00