Prejsť na obsah
Vnútorné a zahraničné vzťahy

Najlepší projektový tím za r 2017:

  • ocenenie nebolo udelené

Najlepší projektový tím za r 2016:

  • ocenenie nebolo udelené

Najlepší projektový tím za r 2015:

  • ocenenie nebolo udelené

Najlepší projektový tím za r 2014:

  • ocenenie nebolo udelené

Najlepší projektový tím za r 2013:

  • Vedecko technický tím spoločného pracovisko Mattaba (ÚMMS SAV, Ústav materiálov MTF STU). Za MTF STU v tíme: Ing. Svetozár Demian, Prof. Ing. Jozef Janovec, DrSc., doc.Ing. Mária Dománková, PhD., doc. Ing. Bohumil Taraba, PhD. ( bývalý zamestnanec MTF STU)

Najlepší projektový tím za rok 2012:

  • Výskumný tím pod vedením prof. RNDr. Milana Ožvolda, CSC. V zložení:

prof. RNDr. Milan Ožvold, CSc., Ing. Lýdia Rízeková-Trnková, PhD., Ing. Marián Drienovský, PhD., prof. Ing. Milan Turňa, PhD., prof. Ing. Jozef Janovec, DrSc., prof. Ing. Ján Lokaj, PhD.

Najlepší projektový tím za rok 2011:

  • Tím - kolektív pracovníkov - Botanická záhrada UBE (revitalizácia botanickej záhrady na arboretum)

1. Ing. Gerulová Kristína, PhD.
2. RNDr. Maroš Sirotiak, PhD.
3. Ing. Blinová Lenka PhD.
4. Ing. Harangozó Jozef, PhD.
5. prof. Ing. Balog Karol, PhD.
6. Pavel Macejka

Najlepší projektový tím za rok 2010:

  • Tím - Centrum excelentnosti 5-osového obrábania:

1. prof. Dr. Ing Jozef Peterka
2. doc. Ing. Peter Pokorný, PhD.
3. Ing. Ladislav Morovič, PhD.
4. Ing. Ivan Buranský, PhD.
5. Ing. Eva Kucháriková, PhD.
6. Ing. Matúš Beňo (študent PhD.)
7. Ing. Marek Zvončan ( študent PhD.)
8. Ing. Martin Kováč ( študent PhD.)

Najlepší výskumný tím za rok 2009:

  • Pod vedením prof. Ing.Jozef Janovca, DrSc., členovia tímu: doc. Ing. Ľubomír Čaplovič, PhD a spoluriešitelia: doc. Ing. Martin Kusý, PhD., doc. Ing. Mária Dománková, PhD.