Prejsť na obsah
Vnútorné a zahraničné vzťahy

Najlepšia habilitačná práca za rok 2017:

  • ocenenie nebolo udelené

Najlepšia habilitačná práca za rok 2016:

  • doc. Ing. Jozef MARTINKA, PhD.
  • doc. Ing. Michal KEBÍSEK, PhD.

Najlepšia habilitačná práca za rok 2015:

  • ocenenie nebolo udelené

Najlepšia habilitačná práca za rok 2014:

  • Jana Šugárová, doc. Ing. PhD.

Najlepšia habilitačná práca za rok 2013:

  • Ing. Roman Čička, PhD.: „Experimentálna a výpočtová termodynamika materiálových systémov“

Najlepšia habilitačná práca za rok 2011:

  • doc. Mgr. Dagmar Cagáňová, PhD.

Najlepšia habilitačná práca za rok 2010:

  • Doc. Ing. Milan Naď, CSc.: Štrukturálna modifikácia kmitajúcich mechanických sústav

Najlepšia habilitačná práca za rok 2009:

  • doc. RNDr. Mária Behúlová, PhD: Mathematical modeling and numerical simulation in chosen technological processes of manufacturing and processing of metallic materials
  • doc. Ing. Martin Kusý, PhD:  The rapid solidification processing of alloys with non-conventional chemical composition