Mechanické skúšky >> Kyvadlové kladivo

Obrázok Inštrumentované rázové kyvadlové kladivo CHK-300
- umožnuje merat rázovú energiu zo závislosti sily a priehybu skúšobného telesa podla STN EN ISO 14556. Max. rázová energia tohto zariadenia je 300 J. Automatické nastavenie zdvihu kladiva dovoluje menit rázovú energiu v rozmedzí 150 až 300 J. Na meranie možno použit  inštrumentovaný a neinštrumentovaný brit. Vysokorýchlostná snímacia kamera zaznamenáva priebeh deformácie na vonkajšej strane skúšobnej vzorky. Vzorky možno testovat v intervale od -70 až do +270 (+500) °C.

 

Prihlasovanie na zariadenie

(prihlasovacie meno a heslo môže udeliť zodpovedný pracovník)

ROZVRH OBSADENOSTI PRE