Mechanické skúšky >> LABORTECH LabTest

Obrázok  Skúšobný stroj LABORTECH LabTest 5.250 Sp1
- umožnuje skúšat mechanické vlastnosti kovových a nekovových materiálov podla platných noriem (STN EN ISO 7500-1, DIN 51220, DIN 51221, STN EN 10002, DIN 51223, DIN 51227, ASTM E-4, VDE 0113, ISO 5893) a iných medzinárodných štandardov. Max. zatažovacia sila je 250 kN. Prístroj má teplotnú komoru do 1000 °C. Skúšobný stroj meria materiálové charakteristiky v tahovom, tlakovom, strihovom a v ohybovom zatažení. Vyhodnotenie nameraných dát zabezpecuje softvér, ktorý pracuje na platforme WIN XP/WIN 7.

 

Prihlasovanie na zariadenie

(prihlasovacie meno a heslo môže udeliť zodpovedný pracovník)

ROZVRH OBSADENOSTI PRE