Mikroskopia >> Iónová stenšovačka

Obrázok  Iónová stenšovacka
- pomocou iónového zväzku Ar pripravuje povrch vzoriek na EBSD analýzu. Pripravuje vzorky aj z tažkoobrobitelných materiálov a kompozitov s vysokým rozdielom hustoty zložiek a eliminuje deformacné poškodenie povrchu, ktoré zhoršuje kryštalografickú rozlíšitelnost koexistujúcich
fáz.

 

Prihlasovanie na zariadenie

(prihlasovacie meno a heslo môže udeliť zodpovedný pracovník)

 

ROZVRH OBSADENOSTI PRE