Mikroskopia >> Konfokálny mikroskop

 Obrázok Laserový konfokálny mikroskop ZEISS LSM 700
- umožnuje do 3D a kvantifikovat výškové nerovnosti s rozlíšením 20 nm. Dva laserové zdrojeumožnujú analyzovat povrch vzoriek aj vo fluorescencnom svetle, cím možno detekovat aj organické látky. Prístroj slúži na analýzu degradovaných povrchov v dôsledku zobrazit povrchové vrstvy abrazívneho, adhézneho, kavitacného, únavového a korózneho opotrebovania, ako aj na stanovenie drsnosti po aplikácii technologických operácií.

 

Prihlasovanie na zariadenie

(prihlasovacie meno a heslo môže udeliť zodpovedný pracovník)

 

ROZVRH OBSADENOSTI PRE