Nekovové materiály >> Rotačný viskozimeter

Obrázok Rotačný viskozimeter
- rotacný viskozimeter Gemini II od Malvern Instruments slúži na skúmanie zmesí polymérov a elastomérov v teplotnom intervale do 450 °C. Meria viskozitu newtonovských, nenewtonovských kvapalín a tokových kriviek aj v oscilacnom režime. Na meranie používa systém valec - valec a aj systém valec - kužel s rôznymi priemermi. Pracovný frekvencný interval je v rozsahu 150 Hz až
1 MHz; rozsah krútiaceho momentu od 0,05 µNm do 150 mNm, presnost rozlíšenia krútiaceho momentu je lepšia ako 10-9 Nm, citlivost merania uhla je 5 x 10-8 rad, teplotný rozsah do 450
oC s riadením ohrevu. Tento štandardný merací systém umožnuje sledovat reologické správanie polymérnych štruktúr a viskóznych kvapalín zmenou teploty. Umožnuje charakterizovatdegradacné správanie polymérnych štruktúr počas tepelno-mechanického namáhania.

 

Prihlasovanie na zariadenie

(prihlasovacie meno a heslo môže udeliť zodpovedný pracovník)

ROZVRH OBSADENOSTI PRE