Nekovové materiály >> TSDC Systém

Obrázok Aparatúra na meranie elektrických vlastností so zameraním sa na lineárne ohrevy a teplotné
výdrže TSDC Systém CONCEPT 90

- s rozšírením o Quatro Cryosystém slúži na meranie teplotne stimulovaných depolarizačných prúdov od teplôt 160 °C pri nabíjacom napätí do 250 V a tiež na meranie nízkych elektrických vodivostí v jednosmernom elektrickom poli. Max. teplota merania so zaručenou citlivostoumerania velkosti elektrického prúdu 10-16 A dosahuje pri použitej meracej bunke 400°C. Systém má dva štandardy na charakterizáciu polarizačných javov, najmä v polymérnych štruktúrach a sklách a transportných javov v keramikách, sklách, polovodicoch a materiálov na báze polymérnych látok.

 

Prihlasovanie na zariadenie

(prihlasovacie meno a heslo môže udeliť zodpovedný pracovník)