Nekovové materiály >> Spektrálny analyzátor

Obrázok Spektrálny analyzátor s príslušenstvom
- slúži na modulárnu a impedancnú spektroskopiu materiálov a rozhraní. Meria široké spektrum elektrických a dielektrických parametrov vzorky (konduktivity, rezistivity, impedancie, komplexnej permitivity) pri rôznych frekvenciách elektrického prúdu. Pracuje pri izbovej teplote vo frekvencnom intervale od 10 µHz do 32MHz; dosahuje presnost merania impedancie 0,1 %, 0.1 ° a rozsah impedancie od 1 do 100 M. Je urcený na meranie tuhých vzoriek pri izbovej teplote aj pri trojelektródovom zapojení. Prístroj sleduje dielektrické odozvy rôznych druhov nekovovýchmateriálov, ktoré sa vyznacujú nehomogenitami v štruktúre, napr. ako sú: kompozity, materiály so zastúpením viacerých fáz, keramika a materiály s výrazným vplyvom hraníc zrn, prípadne rôznych druhov povlakov.

 

Prihlasovanie na zariadenie

(prihlasovacie meno a heslo môže udeliť zodpovedný pracovník)

ROZVRH OBSADENOSTI PRE