Nekovové materiály >> Vulkanograf

Obrázok Vulkanograf D-MDR 3000
- slúži na sledovanie vplyvu chemického zloženia a technologického spracovania rôznych druhov kaučukových zmesí. Sleduje vybrané reologické parametre popisu vulkanizácie kaučukových zmesí s rôznym plnením v intervale teplôt do 240 °C, ako aj štandardné vulkanizacné krivky pri konštantnej teplote. Prístroj dáva možnost sledovat homogenitu kaučukových zmesí, ich  degradacné správanie v širokom intervale frekvencií a deformácií s plynulým riadením teplotného režimu.

  

Prihlasovanie na zariadenie

(prihlasovacie meno a heslo môže udeliť zodpovedný pracovník)

 

ROZVRH OBSADENOSTI PRE