Jump to content
Institute of Integrated Safety

Slovenská technická univerzita v Bratislave
65000 MTF Ústav bezpečnostného a environmentálneho inžinierstva
Zoznam publikácií za rok 2012 v kategóriách ABC,ABD,ACC,ACD,AEC,AED,AEE,AEF,AFA,AFB,AFC,AFD,AFE,AFF,AFG,AFH,BBA,BBB,BCK,BEC,BED,BEE,BEF,BFA,BFB

 

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
Počet záznamov: 2

AEC1

Králiková, Ružena - Rusko, Miroslav - Wessely, Emil: Framework for applying Six Sigma methods within environmental management.
In: DAAAM International Scientific Book. - ISSN 1726-9687. - 2012. Vol. 11. - Vienna : DAAAM International, 2012. - ISBN 978-3-901509-86-5, s. 545-552

AEC2

Rusko, Miroslav - Králiková, Ružena: Implementation of environmental management systems in the Slovak enterprises.
In: DAAAM International Scientific Book. - ISSN 1726-9687. - 2012. Vol. 11. - Vienna : DAAAM International, 2012. - ISBN 978-3-901509-86-5, s. 369-378

 

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
Počet záznamov: 1

AED1

Rusko, Miroslav: Environmentálna a bezpečnostná politika a manažérstvo.
In: Paradigmy zmien v 21. storočí : Hľadanie kontúr v mozaike. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2012. - ISBN 978-80-7144-194-6. - S. 96-115

 

AFB Publikované pozvané príspevky na domácich vedeckých konferenciách
Počet záznamov: 2

AFB1

Balog, Karol - Martinka, Jozef - Horúcka, Marek: Stanovenie vplyvu hustoty tepelného toku na funkčnosť PVC káblov. - ITMS 26220120048.
In: Advances in Fire & Safety Engineering 2012 : Zborník príspevkov z I. medzinárodnej vedeckej konferencie, Zvolen, 15. - 16. 11. 2012. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2012. - ISBN 978-80-228-2375-3(P). - S. 18-29

AFB2

Novotný, Miroslav - Martinka, Jozef: Rýchlosť odhorievania alkoholov a preteplenie kvapaliny v nádobe.
In: Advances in Fire & Safety Engineering 2012 : Zborník príspevkov z I. medzinárodnej vedeckej konferencie, Zvolen, 15. - 16. 11. 2012. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2012. - ISBN 978-80-228-2375-3(P). - S. 164-180

 

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Počet záznamov: 28

AFC1

Bartošová, Alica - Soldán, Maroš - Blinová, Lenka: Potential of duckweed biomass for bioethanol production.
In: Science, education, production in solving environmental problems (Ecology 2012) : 9th International scientific and technical conference. Proceedings, Volume I, II. Ufa 2012. - Ufa : Ufa State Aviation Technical University, 2012. - ISBN 978-5-9904230-1-5. - S. 24-29, vol. 2

AFC2

Belčík, Michal - Kuracina, Richard - Tureková, Ivana: Possibilities of application and limitations of the ETA method.
In: Multidisciplinary Academic Conference 2012 [elektronický zdroj] : Multidisciplinary academic research 2012, Praha, ČR, 6 - 7 December 2012. - Praha : AV consulting o.s., 2012. - ISBN 978-80-260-2184-1. - [8]

AFC3

Blinová, Lenka - Fiala, Jozef - Gerulová, Kristína: Utilization of renewable energy sources in the laboratory scale (Part 2) - utilization of biomass.
In: Science, education, production in solving environmental problems (Ecology 2012) : 9th International scientific and technical conference. Proceedings, Volume I, II. Ufa 2012. - Ufa : Ufa State Aviation Technical University, 2012. - ISBN 978-5-9904230-1-5. - S. 178-182, vol. 2

AFC4

Buštorová, Martina - Tureková, Ivana - Kuracina, Richard: Study of the ignition properties of oriented strand boards exposed to radiant heat flux.
In: New Trends in Research of Energetic Materials : Proceedings of the 15th Seminar. Part I, II. Pardubice, Czech Republic, April 18-20, 2012. - Pardubice : University of Pardubice, 2012. - ISBN 978-80-7395-480-2. - S. 460-469

AFC5

Chrebet, Tomáš - Martinka, Jozef - Balog, Karol - Hrušovský, Ivan: Monitoring of thermal degradation of fireproof coating. - článok publikovaný v zborníku Annals of DAAAM for 2012 & Proceedings of the 23rd International DAAAM Symposium, Volume 23, No. 1, ISSN 2304-1382, ISBN 978-3-901509-91-9, CD ROM version, str. 1111-1114. - registrovaný: Scopus.
In: Advanced Materials Research. - ISSN 1022-6680. - ISSN 1662-8985. - Vol. 598 : 2012 Global Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering, GCCSEE 2012 and the 3rd International Symposium on Multi-field Coupling Theory of Rock and Soil Media and Its Applications, MCTRSM 2012, Yichang, 20-21 October 2012 (2012). - ISBN 978-303785537-9, s. 379-383

AFC6

Chrebet, Tomáš - Martinka, Jozef - Hrušovský, Ivan - Balog, Karol - Horváth, Jozef: Rýchlosť toku hmoty pri iniciácii plameňového horenia v závislosti od výšky iniciačného zdroja. - ITMS 26220120048.
In: Požární ochrana 2012 : Sborník přednášek XXI. ročníku mezinárodní konference.Ostrava, VŠB-TU, 5. - 6. září 2012. - Ostrava : Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2012. - ISBN 978-80-7385-115-6. - S. 82-84

AFC7

Fiala, Jozef - Blinová, Lenka - Soldán, Maroš: Utilization of renewable energy sources in the laboratory scale (Part 1) - utilization of photovoltaic.
In: Science, education, production in solving environmental problems (Ecology 2012) : 9th International scientific and technical conference. Proceedings, Volume I, II. Ufa 2012. - Ufa : Ufa State Aviation Technical University, 2012. - ISBN 978-5-9904230-1-5. - S. 173-177, vol. 2

AFC8

Galbičková, Blanka - Soldán, Maroš: AOP procesess for waste water treatment.
In: Science, education, production in solving environmental problems (Ecology 2012) : 9th International scientific and technical conference. Proceedings, Volume I, II. Ufa 2012. - Ufa : Ufa State Aviation Technical University, 2012. - ISBN 978-5-9904230-1-5. - S. 227-232, vol. 2

AFC9

Galbičková, Blanka - Tureková, Ivana: Safety and occupational health in the production of steel construction.
In: Science, education, production in solving environmental problems (Ecology 2012) : 9th International scientific and technical conference. Proceedings, Volume I, II. Ufa 2012. - Ufa : Ufa State Aviation Technical University, 2012. - ISBN 978-5-9904230-1-5. - S. 279-285, vol. 1

AFC10

Gerulová, Kristína - Fabianová, Katarína - Černeková, Tatiana - Hubinská, Tamara: Preliminary study of activated sludge ability to degrade selected metalworkings fluids.
In: IN-TECH 2012 : Proceedings of International Conference on Innovative Technologies, Rijeka, Croatia, 26. - 28. 09. 2012. - Rijeka : Faculty of Engineering University of Rijeka, 2012. - ISBN 978-953-6326-77-8. - S. 107-111

AFC11

Harangozó, Jozef - Tureková, Ivana - Pastier, Martin - Turňová, Zuzana: Pôsobenie tepelného toku na termickú degradáciu elektrických káblov.
In: Požární ochrana 2012 : Sborník přednášek XXI. ročníku mezinárodní konference.Ostrava, VŠB-TU, 5. - 6. září 2012. - Ostrava : Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2012. - ISBN 978-80-7385-115-6. - S. 58-59

AFC12

Harangozó, Jozef - Tureková, Ivana - Turňová, Zuzana - Pastier, Martin: Vplyv tepelného toku na zápalnosť lignocelulózových materiálov.
In: Požární ochrana 2012 : Sborník přednášek XXI. ročníku mezinárodní konference.Ostrava, VŠB-TU, 5. - 6. září 2012. - Ostrava : Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2012. - ISBN 978-80-7385-115-6. - S. 60-61

AFC13

Hrušovský, Ivan - Balog, Karol - Tureková, Ivana: Sledovanie samozahrievania rastlinných olejov pomocou bezpečnostného kalorimetra SEDEX. - ITMS 26220120048.
In: Požární ochrana 2012 : Sborník přednášek XXI. ročníku mezinárodní konference.Ostrava, VŠB-TU, 5. - 6. září 2012. - Ostrava : Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2012. - ISBN 978-80-7385-115-6. - S. 73-76

AFC14

Kobetičová, Hana - Soldán, Maroš: Air conditioning device and their use.
In: Science, education, production in solving environmental problems (Ecology 2012) : 9th International scientific and technical conference. Proceedings, Volume I, II. Ufa 2012. - Ufa : Ufa State Aviation Technical University, 2012. - ISBN 978-5-9904230-1-5. - S. 78-83, vol. 1

AFC15

Kopáčiková rod. Morávková, Ivana - Soldán, Maroš: Degradation effect of ozone on selected PAU in the water.
In: Science, education, production in solving environmental problems (Ecology 2012) : 9th International scientific and technical conference. Proceedings, Volume I, II. Ufa 2012. - Ufa : Ufa State Aviation Technical University, 2012. - ISBN 978-5-9904230-1-5. - S. 221-226, vol.2

AFC16

Králiková, Ružena - Procházková, Dana - Rusko, Miroslav - Wessely, Emil: Proposal of character of future Europe Union security research.
In: Annals of DAAAM and Proceedings of DAAAM Symposium [elektronický zdroj]. - Vienna : DAAAM International. - ISSN 2304-1382. - Vol. 23, No. 1 : Annals of DAAAM for 2012 & Proceedings of the 23rd International DAAAM Symposium. Zadar, 2012-10-24/27. - , 2012. - ISBN 978-3-901509-91-9, s. 0019-0024

AFC17

Martinka, Jozef - Chrebet, Tomáš - Balog, Karol - Hrušovský, Ivan: Posúdenie vplyvu vzájomnej interakcie polyetylénu a brezového dreva na ich iniciačné charakteristiky. - Vega 1/0446/12, ITMS 26220120048.
In: Požární ochrana 2012 : Sborník přednášek XXI. ročníku mezinárodní konference.Ostrava, VŠB-TU, 5. - 6. září 2012. - Ostrava : Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2012. - ISBN 978-80-7385-115-6. - S. 158-161

AFC18

Michalíková, Anna - Blinová, Lenka: Determination of the basic characteristics of sewage sludge.
In: Science, education, production in solving environmental problems (Ecology 2012) : 9th International scientific and technical conference. Proceedings, Volume I, II. Ufa 2012. - Ufa : Ufa State Aviation Technical University, 2012. - ISBN 978-5-9904230-1-5. - S. 232-236, vol. 2

AFC19

Sirotiak, Maroš - Hrušovský, Ivan: Modelling the ecosystem changes after fires - the differential scanning calorimetry (DSC) approach of soil organic matter transformations.
In: Science, education, production in solving environmental problems (Ecology 2012) : 9th International scientific and technical conference. Proceedings, Volume I, II. Ufa 2012. - Ufa : Ufa State Aviation Technical University, 2012. - ISBN 978-5-9904230-1-5. - S. 58-62, vol. 2

AFC20

Štefanková, Jarmila - Tureková, Ivana: Mechanizmus spolupráce v oblasti civilnej ochrany.
In: Ochrana obyvatelstva - Nebezpečné látky 2012 : XI. ročník mezinárodní konference. Ostrava, VŠB - TU 1.-2. února 2012. - Ostrava : VŠB - TU Ostrava, 2012. - ISBN 978-80-7385-109-5. - S. 208-211

AFC21

Turek, Ľudovít - Tureková, Ivana - Balog, Karol: Nové posúdenie rizík a odolnosti atómových elektrární na extrémne podmienky.
In: Ochrana obyvatelstva - Nebezpečné látky 2012 : XI. ročník mezinárodní konference. Ostrava, VŠB - TU 1.-2. února 2012. - Ostrava : VŠB - TU Ostrava, 2012. - ISBN 978-80-7385-109-5. - S. 220-222

AFC22

Tureková, Ivana - Turňová, Zuzana - Pastier, Martin: Advanced Alert and Warning Systems. - registrovaný: Scopus.
In: Advanced Materials Research. - ISSN 1022-6680. - ISSN 1662-8985. - Vol. 594-597 : 2012 Global Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering, GCCSEE 2012 and the 3rd International Symposium on Multi-field Coupling Theory of Rock and Soil Media and its Applications, MCTRSM 2012, Yichang, 20-21 October 2012 (2012). - ISBN 978-303785536-2, s. 2232-2236

AFC23

Tureková, Ivana - Kačíková, Danica: Expozícia zamestnancov pri práci s drevom a význam požiarno-technických charakteristík.
In: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 2012 : Sborník přednášek. XII. ročník mezinárodní konference, 15. květen 2012, Ostrava. - Ostrava : VŠB-Technická univerzita Ostrava, 2012. - ISBN 978-80-248-2670-7. - S. 156-165

AFC24

Tureková, Ivana - Harangozó, Jozef - Pastier, Martin: Expozičný scenár - nástroj zvyšovania bezpečnosti.
In: Ochrana obyvatelstva - Nebezpečné látky 2012 : XI. ročník mezinárodní konference. Ostrava, VŠB - TU 1.-2. února 2012. - Ostrava : VŠB - TU Ostrava, 2012. - ISBN 978-80-7385-109-5. - S. 223-226

AFC25

Tureková, Ivana - Pastier, Martin - Harangozó, Jozef - Turňová, Zuzana: Ochrana zdravia stredoškolskej mládeže na praktickom vyučovaní.
In: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 2012 : Sborník přednášek. XII. ročník mezinárodní konference, 15. květen 2012, Ostrava. - Ostrava : VŠB-Technická univerzita Ostrava, 2012. - ISBN 978-80-248-2670-7. - S. 147-155

AFC26

Turňa, Ľubomír - Turňa, Milan - Turňová, Zuzana: Qualitative analysis of joint boundary in explosion welding. - Vega 1/0594/12.
In: METAL 2012 [elektronický zdroj] : 21st International Conference on Metallurgy and Materials. May 23rd-25th 2012, Brno Czech Republic. - Ostrava : TANGER s r.o, 2012. - ISBN 978-80-87294-29-1. - [6]

AFC27

Turňa, Ľubomír - Turňa, Milan - Turňová, Zuzana: The effect of variable pressure field on equilibrium state of molten metal with bottom heating and situated in a homogeneous gravitation field. - Vega 1/0594/12.
In: METAL 2012 [elektronický zdroj] : 21st International Conference on Metallurgy and Materials. May 23rd-25th 2012, Brno Czech Republic. - Ostrava : TANGER s r.o, 2012. - ISBN 978-80-87294-29-1. - [7]

AFC28

Turňová, Zuzana - Tureková, Ivana - Harangozó, Jozef - Pastier, Martin: Systém riadenia bezpečnosti práce v malých a stredných podnikoch.
In: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 2012 : Sborník přednášek. XII. ročník mezinárodní konference, 15. květen 2012, Ostrava. - Ostrava : VŠB-Technická univerzita Ostrava, 2012. - ISBN 978-80-248-2670-7. - S. 166-173

 

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
Počet záznamov: 45

AFD1

Andráš, Peter - Ladomerský, Juraj - Samešová, Dagmar - Rusko, Miroslav - Dirner, Vojtech - Krnáč, Jozef: Toxicita Cu, As a Sb na haldových poliach v oblasti opustených Cu-ložísk Ľubietová a Špania Dolina.
In: Manažérstvo životného prostredia 2012 : Zborník príspevkov z 12. konferencie so zahraničnou účasťou. Bratislava, 19. - 20. november 2012. - Žilina : STRIX, 2012. - ISBN 978-80-89281-85-5. - S. 173-183

AFD2

Balog, Karol - Tureková, Ivana: Význam a použitie požiarnotechnických charakteristík drevných prachov. - ITMS 26220120048.
In: Aktuálne otázky bezpečnosti práce. New Trends in Safety and Health [elektronický zdroj] : XXV. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie. Štrbské Pleso, 6.-8.11.2011. - Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2012. - ISBN 978-80-553-1113-5. - [7]

AFD3

Bartošová, Alica - Sirotiak, Maroš - Soldán, Maroš: Possibilities of determination of pesticide residues in water solutions and in bioethanol.
In: International Doctoral Seminar 2012 : Proceeding. Smolenice Castle, SR, May 20-22, 2012. - Trnava : AlumniPress, 2012. - ISBN 978-80-8096-164-0. - S. 14-22

AFD4

Bartošová, Alica - Soldán, Maroš: Využitie vysokoškrobovej žaburinky ako alternatívnej suroviny pre výrobu bioetanolu.
In: Advances in Fire & Safety Engineering 2012 : Zborník príspevkov z I. medzinárodnej vedeckej konferencie, Zvolen, 15. - 16. 11. 2012. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2012. - ISBN 978-80-228-2375-3(P). - S. 30-36

AFD5

Belčík, Michal - Kuracina, Richard - Tureková, Ivana: Strom udalostí ako nástroj pre analýzu rizík a ľudskej spoľahlivosti.
In: Integral safety 2012. Integrovaná bezpečnosť 2012 [elektronický zdroj] : Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. Kočovce, 30.11.2012, SR. - Trnava : AlumniPress, 2012. - ISBN 978-80-8096-181-7. - S. 7-14

AFD6

Chrebet, Tomáš - Martinka, Jozef - Hrušovský, Ivan - Balog, Karol: Influence of air-flow velocity and heating rate at process of cellulose degradation.
In: Wood & Fire Safety : 7th International Scientific Conference. The High Tatras Štrbské Pleso, 13-16 May, 2012. - : ŠMÍRA-PRINT s.r.o., 2012. - ISBN 978-80-87427-23-1. - S. 89-93

AFD7

Chrebet, Tomáš - Martinka, Jozef - Hrušovský, Ivan - Horváth, Jozef: Influence of the position of ignition source on the mass flux rate in the moment of lignocellulosic materials flame ignition.
In: Wood & Fire Safety : 7th International Scientific Conference. The High Tatras Štrbské Pleso, 13-16 May, 2012. - : ŠMÍRA-PRINT s.r.o., 2012. - ISBN 978-80-87427-23-1. - S. 95-99

AFD8

Galbičková, Blanka - Soldán, Maroš: In situ bioremedácie vody.
In: Advances in Fire & Safety Engineering 2012 : Zborník príspevkov z I. medzinárodnej vedeckej konferencie, Zvolen, 15. - 16. 11. 2012. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2012. - ISBN 978-80-228-2375-3(P). - S. 42-48

AFD9

Harangozó, Jozef: Pôsobenie tepelného toku na iniciáciu drevných materiálov.
In: Manažérstvo životného prostredia 2012 : Zborník príspevkov z 12. konferencie so zahraničnou účasťou. Bratislava, 19. - 20. november 2012. - Žilina : STRIX, 2012. - ISBN 978-80-89281-85-5. - S. 106-108

AFD10

Harangozó, Jozef - Tureková, Ivana - Balog, Karol: Study on the heat flow ignitability of lignocellulosic materials.
In: Wood & Fire Safety : 7th International Scientific Conference. The High Tatras Štrbské Pleso, 13-16 May, 2012. - : ŠMÍRA-PRINT s.r.o., 2012. - ISBN 978-80-87427-23-1. - S. 59-62

AFD11

Harangozó, Jozef - Tureková, Ivana - Turňová, Zuzana - Pastier, Martin: Štúdium tepelného toku na zápalnosť vybraných drevných materiálov v závislosti od povrchu materiálu.
In: Integral safety 2012. Integrovaná bezpečnosť 2012 [elektronický zdroj] : Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. Kočovce, 30.11.2012, SR. - Trnava : AlumniPress, 2012. - ISBN 978-80-8096-181-7. - S. 22-26

AFD12

Harangozó, Jozef - Tureková, Ivana - Turňová, Zuzana - Pastier, Martin: Vplyv retardérov na proces horenia dreva.
In: Integral safety 2012. Integrovaná bezpečnosť 2012 [elektronický zdroj] : Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. Kočovce, 30.11.2012, SR. - Trnava : AlumniPress, 2012. - ISBN 978-80-8096-181-7. - S. 27-30

AFD13

Harangozó, Jozef - Turňová, Zuzana - Tureková, Ivana: Vplyv tepelného toku na proces iniciácie plameňového a bezplameňového horenia tuhých materiálov.
In: Sustainability - Environment - Safety 2012 : Zborník príspevkov z vedeckej konferencie so zahraničnou účasťou. 3. december 2012, Bratislava, SR. - Žilina : STRIX, 2012. - ISBN 978-80-89281-84-8. - S. 49-51

AFD14

Hrušovský, Ivan - Chrebet, Tomáš - Martinka, Jozef - Balog, Karol: Analýza kinetických parametrov procesu samozahrievania tuhých látok pomocou bezpečnostného kalorimetra SEDEX. - ITMS 26220120048.
In: Advances in Fire & Safety Engineering 2012 : Zborník príspevkov z I. medzinárodnej vedeckej konferencie, Zvolen, 15. - 16. 11. 2012. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2012. - ISBN 978-80-228-2375-3(P). - S. 66-73

AFD15

Hrušovský, Ivan - Balog, Karol - Martinka, Jozef - Chrebet, Tomáš: Self-heating of porous substances soaked with unsaturated oils.
In: Wood & Fire Safety : 7th International Scientific Conference. The High Tatras Štrbské Pleso, 13-16 May, 2012. - : ŠMÍRA-PRINT s.r.o., 2012. - ISBN 978-80-87427-23-1. - S. 73-78

AFD16

Kollár, Vojtech - Rusko, Miroslav: Kvalita života, terminológia, indikátory a metriky kvality života.
In: Globálne existenciálne riziká 2012 : Zborník príspevkov z vedeckej konferencie so zahraničnou účasťou, November 29-30, 2012, Bratislava, SR. - Žilina : STRIX, 2012. - ISBN 978-80-89281-86-2. - S. 162-182

AFD17

Martinka, Jozef - Chrebet, Tomáš - Balog, Karol - Galla, Štefan - Zachar, Martin - Matejová, Monika: Assessment of initiatory characteristics of spruce wood based on flash-ignition and spontaneous-ignition activation energies.
In: Wood & Fire Safety : 7th International Scientific Conference. The High Tatras Štrbské Pleso, 13-16 May, 2012. - : ŠMÍRA-PRINT s.r.o., 2012. - ISBN 978-80-87427-23-1. - S. 149-154

AFD18

Michalíková, Anna - Sirotiak, Maroš - Blinová, Lenka: Posúdenie bezpečnosti práce s čistiarenskými kalmi.
In: Sustainability - Environment - Safety 2012 : Zborník príspevkov z vedeckej konferencie so zahraničnou účasťou. 3. december 2012, Bratislava, SR. - Žilina : STRIX, 2012. - ISBN 978-80-89281-84-8. - S. 194-197

AFD19

Mikuláš, Stanislav - Balog, Karol: Training risks description in fitness centre.
In: International Doctoral Seminar 2012 : Proceeding. Smolenice Castle, SR, May 20-22, 2012. - Trnava : AlumniPress, 2012. - ISBN 978-80-8096-164-0. - S. 318-322

AFD20

Ondrášiková, Elena - Rusko, Miroslav: Obaly a označovanie liekov.
In: Sustainability - Environment - Safety 2012 : Zborník príspevkov z vedeckej konferencie so zahraničnou účasťou. 3. december 2012, Bratislava, SR. - Žilina : STRIX, 2012. - ISBN 978-80-89281-84-8. - S. 328-332

AFD21

Pastier, Martin - Tureková, Ivana: Fire-fighting foams, foams concentrates and its physicochemical properties.
In: International Doctoral Seminar 2012 : Proceeding. Smolenice Castle, SR, May 20-22, 2012. - Trnava : AlumniPress, 2012. - ISBN 978-80-8096-164-0. - S. 357-362

AFD22

Pastier, Martin - Tureková, Ivana - Turňová, Zuzana - Harangozó, Jozef: Požiarnotechnické charakteristiky rozvírených prachov a normalizované metódy ich stanovenia.
In: Integral safety 2012. Integrovaná bezpečnosť 2012 [elektronický zdroj] : Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. Kočovce, 30.11.2012, SR. - Trnava : AlumniPress, 2012. - ISBN 978-80-8096-181-7. - S. 37-42

AFD23

Procházková, Dana - Rusko, Miroslav: Solution of problems involving the sustainable development management.
In: Globálne existenciálne riziká 2012 : Zborník príspevkov z vedeckej konferencie so zahraničnou účasťou, November 29-30, 2012, Bratislava, SR. - Žilina : STRIX, 2012. - ISBN 978-80-89281-86-2. - S. 227-232

AFD24

Rusko, Miroslav: Bezpečnosť cestnej premávky, technická normalizácia a označovanie.
In: Manažérstvo životného prostredia 2012 : Zborník príspevkov z 12. konferencie so zahraničnou účasťou. Bratislava, 19. - 20. november 2012. - Žilina : STRIX, 2012. - ISBN 978-80-89281-85-5. - S. 141-146

AFD25

Rusko, Miroslav - Kollár, Vojtech: Bezpečnostné manažérstvo a systém informačnej bezpečnosti.
In: Manažérstvo životného prostredia 2012 : Zborník príspevkov z 12. konferencie so zahraničnou účasťou. Bratislava, 19. - 20. november 2012. - Žilina : STRIX, 2012. - ISBN 978-80-89281-85-5. - S. 147-152

AFD26

Rusko, Miroslav - Karvaj, Vladimír: Bezpečnostné požiadavky a označovanie produktov.
In: Sustainability - Environment - Safety 2012 : Zborník príspevkov z vedeckej konferencie so zahraničnou účasťou. 3. december 2012, Bratislava, SR. - Žilina : STRIX, 2012. - ISBN 978-80-89281-84-8. - S. 256-260

AFD27

Rusko, Miroslav: Environmentálne orientované značky a environmentálne označovanie typu I, II a III.
In: Sustainability - Environment - Safety 2012 : Zborník príspevkov z vedeckej konferencie so zahraničnou účasťou. 3. december 2012, Bratislava, SR. - Žilina : STRIX, 2012. - ISBN 978-80-89281-84-8. - S. 246-255

AFD28

Rusko, Miroslav: Environmentálny a bezpečnostný reporting organizácií so zavedeným EMS v SR.
In: Manažérstvo životného prostredia 2012 : Zborník príspevkov z 12. konferencie so zahraničnou účasťou. Bratislava, 19. - 20. november 2012. - Žilina : STRIX, 2012. - ISBN 978-80-89281-85-5. - S. 70-75

AFD29

Rusko, Miroslav: Labelingová diverzita a vizuálny labelingový smog.
In: Globálne existenciálne riziká 2012 : Zborník príspevkov z vedeckej konferencie so zahraničnou účasťou, November 29-30, 2012, Bratislava, SR. - Žilina : STRIX, 2012. - ISBN 978-80-89281-86-2. - S. 233-243

AFD30

Rusko, Miroslav - Tureková, Ivana - Balog, Karol - Kollár, Vojtech - Turňová, Zuzana: Systémy riadenia v oblasti kvality, environmentu a bezpečnosti.
In: Sustainability - Environment - Safety 2012 : Zborník príspevkov z vedeckej konferencie so zahraničnou účasťou. 3. december 2012, Bratislava, SR. - Žilina : STRIX, 2012. - ISBN 978-80-89281-84-8. - S. 261-266

AFD31

Rusko, Miroslav - Tureková, Ivana: Štandardizované nástroje a význam integrovaného hodnotenia technológií.
In: Integral safety 2012. Integrovaná bezpečnosť 2012 [elektronický zdroj] : Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. Kočovce, 30.11.2012, SR. - Trnava : AlumniPress, 2012. - ISBN 978-80-8096-181-7. - S. 51-60

AFD32

Rybakowski, Marek - Martinka, Jozef: Safety of transport of dangerous goods by rail and the rules for fire and rescue emergency actions.
In: Advances in Fire & Safety Engineering 2012 : Zborník príspevkov z I. medzinárodnej vedeckej konferencie, Zvolen, 15. - 16. 11. 2012. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2012. - ISBN 978-80-228-2375-3(P). - S. 224-238

AFD33

Sitár, Andrej - Lapčík, Vladimír - Rusko, Miroslav - Dirner, Vojtech: Nálezy historických medených zliatkov z okolia Španej Doliny.
In: Sustainability - Environment - Safety 2012 : Zborník príspevkov z vedeckej konferencie so zahraničnou účasťou. 3. december 2012, Bratislava, SR. - Žilina : STRIX, 2012. - ISBN 978-80-89281-84-8. - S. 273-285

AFD34

Soldán, Maroš - Fiala, Jozef - Blinová, Lenka - Michalíková, Anna - Gerulová, Kristína - Kuracina, Richard: Alternative energy sources at Faculty of Materials Science and Technology STU in Trnava - research and promotion.
In: Power Engineering 2012. Renewable Energy Sources 2012 : 3rd International Scientific Conference OZE 2012. Tatranské Matliare, Slovakia, May 15-17, 2012. - Bratislava : Slovak University of Technology in Bratislava, 2012. - ISBN 978-80-89402-48-9. - S. 253-254

AFD35

Svetský, Štefan - Balog, Karol - Tureková, Ivana: Praktické aspekty riešenia online informatizácie strojárskych technológií vo vzdelávaní.
In: Integral safety 2012. Integrovaná bezpečnosť 2012 [elektronický zdroj] : Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. Kočovce, 30.11.2012, SR. - Trnava : AlumniPress, 2012. - ISBN 978-80-8096-181-7. - S. 69-77

AFD36

Štefánková, Jarmila - Tureková, Ivana - Balog, Karol: Mechanizmus spolupráce v oblasti civilnej ochrany.
In: Integral safety 2012. Integrovaná bezpečnosť 2012 [elektronický zdroj] : Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. Kočovce, 30.11.2012, SR. - Trnava : AlumniPress, 2012. - ISBN 978-80-8096-181-7. - S. 78-86

AFD37

Turek, Ľudovít - Balog, Karol: Ciele a princípy jadrovej a radiačnej bezpečnosti.
In: Integral safety 2012. Integrovaná bezpečnosť 2012 [elektronický zdroj] : Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. Kočovce, 30.11.2012, SR. - Trnava : AlumniPress, 2012. - ISBN 978-80-8096-181-7. - S. 99-106

AFD38

Tureková, Ivana - Rusko, Miroslav - Očenášová, Dominika: Environmentálna bezpečnosť a spaľovanie odpadov.
In: Integral safety 2012. Integrovaná bezpečnosť 2012 [elektronický zdroj] : Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. Kočovce, 30.11.2012, SR. - Trnava : AlumniPress, 2012. - ISBN 978-80-8096-181-7. - S. 107-115

AFD39

Tureková, Ivana - Rusko, Miroslav: Globálny harmonizovaný systém a jeho uplatnenie v EU.
In: Globálne existenciálne riziká 2012 : Zborník príspevkov z vedeckej konferencie so zahraničnou účasťou, November 29-30, 2012, Bratislava, SR. - Žilina : STRIX, 2012. - ISBN 978-80-89281-86-2. - S. 268-277

AFD40

Tureková, Ivana - Kubovičová, Božena: Hodnotenie spoľahlivosti ľudského faktora v strojárskej výrobe.
In: Aktuálne otázky bezpečnosti práce. New Trends in Safety and Health [elektronický zdroj] : XXV. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie. Štrbské Pleso, 6.-8.11.2011. - Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2012. - ISBN 978-80-553-1113-5. - [11]

AFD41

Tureková, Ivana - Očenášová, Dominika - Rusko, Miroslav: Spaľovanie odpadov z pohľadu environmentálnej bezpečnosti.
In: Manažérstvo životného prostredia 2012 : Zborník príspevkov z 12. konferencie so zahraničnou účasťou. Bratislava, 19. - 20. november 2012. - Žilina : STRIX, 2012. - ISBN 978-80-89281-85-5. - S. 161-167

AFD42

Tureková, Ivana - Rusko, Miroslav - Očenášová, Dominika: Zneškodňovanie odpadov spaľovaním a problematika jeho vplyvu na obyvateľstvo.
In: Sustainability - Environment - Safety 2012 : Zborník príspevkov z vedeckej konferencie so zahraničnou účasťou. 3. december 2012, Bratislava, SR. - Žilina : STRIX, 2012. - ISBN 978-80-89281-84-8. - S. 301-307

AFD43

Turňová, Zuzana - Tureková, Ivana - Harangozó, Jozef: Emisie vznikajúce pri zváraní a tepelnom delení materiálov.
In: Integral safety 2012. Integrovaná bezpečnosť 2012 [elektronický zdroj] : Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. Kočovce, 30.11.2012, SR. - Trnava : AlumniPress, 2012. - ISBN 978-80-8096-181-7. - S. 116-121

AFD44

Zachar, Martin - Xu, Q. - Martinka, Jozef - Galla, Štefan - Mitterová, Iveta: European spruce as a fuel in the natural environment.
In: Wood & Fire Safety : 7th International Scientific Conference. The High Tatras Štrbské Pleso, 13-16 May, 2012. - : ŠMÍRA-PRINT s.r.o., 2012. - ISBN 978-80-87427-23-1. - S. 347-354

AFD45

Zigo, Jaroslav - Kuracina, Richard - Tureková, Ivana: Zdravotné aspekty práce obsluhujúceho personálu vo fajčiarskych podnikoch.
In: Integral safety 2012. Integrovaná bezpečnosť 2012 [elektronický zdroj] : Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. Kočovce, 30.11.2012, SR. - Trnava : AlumniPress, 2012. - ISBN 978-80-8096-181-7. - S. 122-131

 

AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
Počet záznamov: 1

AFH1

Turňová, Zuzana - Harangozó, Jozef - Tureková, Ivana - Rusko, Miroslav: BOZP v malých a stredných podnikoch.
In: Celoživotné vzdelávanie v oblasti BOZP 2012 : Medzinárodné sympózium zamerané na vzdelávanie v BOZP. Zborník abstraktov. Nitra, 16. - 18. apríl 2012. - Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2012. - ISBN 978-80-558-0072-1. - S. 64-65

 

BED Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
Počet záznamov: 1

BED1

Tureková, Ivana - Pastier, Martin - Turňová, Zuzana: Štúdium procesu termickej degradácie polymérnych odpadov.
In: TOP 2012 - Technika ochrany prostredia : Medzinárodná konferencia. Zborník prednášok. Častá - Papiernička, SR, 26.-28.6.2012. - Bratislava : STU v Bratislave, 2012. - ISBN 978-80-227-3723-4. - S. 493-498

 

BEF Odborné práce v domácich nerecenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
Počet záznamov: 1

BEF1

Rusko, Miroslav - Hrabčák, Marek: Ekonomické aspekty komunálneho odpadového hospodárstva vybraných slovenských miest.
In: Enviro-management 2012 : Zborník prednášok 6. ročníka medzinárodnej odbornej konferencie. 9 - 11. október 2012, Hotel Patria, Štrbské Pleso, SR. - Žilina : NMC, 2012. - ISBN 978-80-85655-33-9. - S. 1-14