accessibility-settingsarrowcalendarcheckchevron-roundedchevronclose-altcloseemailfile-pdffilefilter-listhomeinfolenslikelogo-bluelogo-cyanlogo-graylogo-greenlogo-orangelogo-redlogo-yellowmenuphonesharesocial-facebooksocial-fb-bluesocial-githubsocial-instagramsocial-linkedinsocial-rsssocial-tiktoksocial-twittersocial-youtubestudent-hatuserx
Prejsť na obsah

Aktuality

Štúdium a život na fakulte mtf - INFOBOX VÍLA

Štúdium a život na fakulte MTF

MTF má najširšiu ponuku študijných programov. Po riadnom skončení štúdia vydáva študentom doklady o absolvovaní štúdia diplom, vysvedčenie o štátnej skúške a dodatok k diplomu v kombinácii slovenského jazyka s anglickým jazykom.

Výskum a inovácie

Podpora kvalitného a preferovanie excelentného výskumu v akreditovaných oblastiach výskumu, založeného na kreativite, inováciách a širokej domácej a medzinárodnej spolupráci.

Výskum a inovácie - vyskumainovacie

Cieľom fakulty je byť výskumne orientovanou a medzinárodne uznávanou fakultou vo svetovom meradle. Oblasti výskumu fakulty: Metalurgické a montánne vedy, Strojárstvo, Informatické vedy, automatizácia a telekomunikácie, Inžinierstvo a technológie.

Spolupráca s praxou - web_blok_spolupraca s praxou
Spolupráca s praxou - web_blok_spolupraca s praxou2

Spolupráca s praxou

Pre výskumnú univerzitu je neodmysliteľná intenzívna spolupráca s praxou. Táto činnosť výrazne obohacuje vzdelávaciu aj výskumnú činnosť, pretože reflektuje na aktuálnu potrebu poskytovania mnohokrát unikátnych riešení akútnych technických problémov, urýchľuje transfer poznatkov a prináša aj finančné prostriedky

Študuj čo ťa zaujíma

Vyber si z našej pestrej ponuky bakalárskych a inžinierskych študijných programov.

MTF STU v číslach

27204
Absolventov
1986
Vznik fakulty
1872
Študentov
56
Výskumníkov