Jump to content
exchange students
exchange_students erasmus_students accomodation

ERASMUS coordinator of MTF STU

MBA. Maria Resetkova
MTF STU so sídlom v Trnave
Oddelenie vedy a zahraničných vzťahov
Bottova 25
917 24 Trnava
Slovakia

mail: maria.resetkova@stuba.sk
tel.:   +421 908 674 164