Jump to content
Institute of Integrated Safety

ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Počet záznamov: 3

ADC1

Manová, Alena - Čacho, František - Beinrohr, Ernest - Rusko, Miroslav - Kollár, Vojtech - Kotovicová, Jana - Vaverková, Magdalena: Preconcentration of Hg in Waters for ET AAS in a Flow-Through Electrochemical Cell. - registrovaný: Web of Science, Master Journal List, Scopus.
In: Polish Journal of Environmental Studies. - ISSN 1230-1485. - Vol. 21, No. 5 (2012), s. 1313-1318

ADC2

Martinka, Jozef - Balog, Karol - Chrebet, Tomáš - Hroncová, Emília - Dibdiaková, J.: Effect of oxygen concentration and temperature on ignition time of polypropylene. - registrovaný: Web of Science, Master Journal List, Scopus.
In: Journal of Thermal Analysis and Calorimetry. - ISSN 1388-6150. - Vol. 110, Iss. 1 : CEEC-TAC1 Conference Special Issue (2012), s. 485-487

ADC3

Martinka, Jozef - Kačíková, Danica - Hroncová, Emília - Ladomerský, Juraj: Experimental determination of the effect of temperature and oxygen concentration on the production of birch wood main fire emissions. - registrovaný: Web of Science, Master Journal List, Scopus.
In: Journal of Thermal Analysis and Calorimetry. - ISSN 1388-6150. - Vol. 110, Iss. 1 : CEEC-TAC1 Conference Special Issue (2012), s. 193-198

 

ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch
Počet záznamov: 7

ADE1

Belica, Eugen - Vrabec, Ján - Rusko, Miroslav: Influence of curing time on mechanical properties of recycled anhydride molding mixture.
In: Machines, technologies, materials. - ISSN 1313-0226. - Year VI, Iss. 4 (2012), s. 33-35

ADE2

Chrebet, Tomáš - Martinka, Jozef: Assessment of biogas potential hazards.
In: Annals of The Faculty of Engineering Hunedoara. - ISSN 1584-2665. - Tom X, Fas. 2 (2012), s. 39-42

ADE3

Chrebet, Tomáš - Martinka, Jozef - Balog, Karol: TGA celulózy v Setchkinovej peci s kontinuálnou analýzou splodín.
In: Spektrum. - ISSN 1211-6920. - Roč. 12, č. 1 (2012), s. 33-36

ADE4

Štefanková, Jarmila - Tureková, Ivana: Poskytnutie pomoci diplomatickým misiám akreditovaným v Slovenskej republike v prípade vzniku mimoriadnej udalosti.
In: Trilobit. - ISSN 1804-1795. - Č. 1 [online 01-06-2012] (2012), [5]

ADE5

Turek, Ľudovít - Balog, Karol - Tureková, Ivana: Objectives and principles of nuclear and radiaton safety.
In: Machines, technologies, materials. - ISSN 1313-0226. - Year VI, Iss. 5 (2012), s. 59-52

ADE6

Tureková, Ivana - Balog, Karol - Pólka, Marzena: The efekt fire fighting foams on the environment and fire extinguishing.
In: Kwartalnik CNBOP "Bezpieczeństwo i Technika Pozarnicza". - ISSN 1895-8443. - Vol. 25. č. 1 (2012), s. 29-35

ADE7

Turňa, Milan - Ondruška, Jozef - Turňová, Zuzana: Explosion Cladding of Lead on Steel. - registrovaný: Scopus.
In: Acta Polytechnica. - ISSN 1210-2709. - Vol. 52, No. 3 (2012), s. 101-105

 

ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch
Počet záznamov: 18

ADF1

Bartošová, Alica - Michalíková, Anna - Sirotiak, Maroš - Soldán, Maroš: Comparison of two spectrophotometric techniques for nutrients analyses in water samples.
In: Vedecké práce MtF STU v Bratislave so sídlom v Trnave. Research papers Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology in Trnava. - ISSN 1336-1589. - Vol. 20, No. 32 (2012), s. 19-30

ADF2

Bartošová, Alica - Sirotiak, Maroš - Blinová, Lenka - Fiala, Jozef - Michalíková, Anna: Secondary products from the bioethanol production.
In: Materials Science and Technology [online]. - ISSN 1335-9053. - Roč. 12, č. 1 (2012), s. 23-29

ADF3

Boleman, Tomáš - Fiala, Jozef - Blinová, Lenka - Gerulová, Kristína: Building a laboratory-scale biogas plant and verifying its functionality.
In: Vedecké práce MtF STU v Bratislave so sídlom v Trnave. Research papers Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology in Trnava. - ISSN 1336-1589. - Vol. 19, No. 31 (2012), s. 21-28

ADF4

Drimal, Marek - Balog, Karol: Hodnotenie zdravotných rizík v kontexte posudzovania vplyvov na životné prostredie.
In: Životné prostredie. - ISSN 0044-4863. - Roč. 46, č. 2 (2012), s. 89-92

ADF5

Fiala, Jozef - Michalíková, Anna: Bright copper plating using photovoltaic as an energy source.
In: Vedecké práce MtF STU v Bratislave so sídlom v Trnave. Research papers Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology in Trnava. - ISSN 1336-1589. - Vol. 19, No. 31 (2012), s. 29-36

ADF6

Fiala, Jozef - Taraba, Bohumil: Utilization of measuring stand for pico-hydropower plants.
In: Materials Science and Technology [online]. - ISSN 1335-9053. - Roč. 12, č. 1 (2012), s. 8-15

ADF7

Galbičková, Blanka - Bartošová, Alica - Soldán, Maroš: Possibilities of using alternative energy sources in Slovakia.
In: Materials Science and Technology [online]. - ISSN 1335-9053. - Roč. 12, č. 2 (2012), s. 1-9

ADF8

Gerulová, Kristína - Mihálková, Adriána - Šergovičová, Magdaléna - Guoth, Alexander - Nádašská, Zuzana: Ecotoxicity and biodegradability asssessment of metal working fluids by activated sludge bacteria.
In: Vedecké práce MtF STU v Bratislave so sídlom v Trnave. Research papers Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology in Trnava. - ISSN 1336-1589. - Vol. 19, No. 31 (2012), s. 45-56

ADF9

Gerulová, Kristína - Blinová, Lenka: Ozone pretreatment of wheat straw and its effect on reducing sugars in hydrolyzate.
In: Vedecké práce MtF STU v Bratislave so sídlom v Trnave. Research papers Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology in Trnava. - ISSN 1336-1589. - Vol. 19, No. 31 (2012), s. 37-44

ADF10

Kuracina, Richard - Fiala, Jozef - Michalíková, Anna: Resitivity of materials used in chlorine electrolyser in laboratory.
In: Materials Science and Technology [online]. - ISSN 1335-9053. - Roč. 12, č. 1 (2012), s. 30-37

ADF11

Martinka, Jozef: Analýza vybraných problémov pri posúdení skratu ako príčiny vzniku požiaru.
In: Delta. - ISSN 1337-0863. - Roč. 6, č. 11 (2012), s. 19-23

ADF12

Martinka, Jozef - Balog, Karol - Hrušovský, Ivan - Valentová, Veronika: Influence of the flow rate of oxidizing atmosphere on the flame spread rate on the surface of organic ettled dust. - Vega 1/0446/12, ITMS 26220120048.
In: Vedecké práce MtF STU v Bratislave so sídlom v Trnave. Research papers Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology in Trnava. - ISSN 1336-1589. - Vol. 20, No. 32 (2012), s. 31-38

ADF13

Rusko, Miroslav - Tureková, Ivana - Králiková, Ružena - Bevilaqua, Dušan: Environmental reporting of organisations.
In: Vedecké práce MtF STU v Bratislave so sídlom v Trnave. Research papers Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology in Trnava. - ISSN 1336-1589. - Vol. 19, No. 31 (2012), s. 69-76

ADF14

Rusko, Miroslav - Andráš, Peter - Kušnierová, Mária - Aschenbrenner, Štefan - Krnáč, Jozef - Dubiel, Ján: Formation of acid mine drainage water at Sb(Au) deposit Pezinok.
In: Vedecké práce MtF STU v Bratislave so sídlom v Trnave. Research papers Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology in Trnava. - ISSN 1336-1589. - Vol. 19, No. 31 (2012), s. 57-68

ADF15

Rusko, Miroslav - Procházková, Dana: Solution to the problems of the sustainable development management.
In: Vedecké práce MtF STU v Bratislave so sídlom v Trnave. Research papers Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology in Trnava. - ISSN 1336-1589. - Vol. 19, No. 31 (2012), s. 77-84

ADF16

Rusko, Miroslav - Szekeres, Kristián - Manová, Alena - Procházková, Dana: Trvalo udržateľný rozvoj miest a opätovné využitie hnedých polí.
In: Fyzikálne faktory prostredia. - ISSN 1338-3922. - Roč. 2 : Mimoriadne číslo časopisu o problematike fyzikálnych faktorov prostredia (2012), s. 123-128

ADF17

Tureková, Ivana - Rusko, Miroslav: Objektivizácia umelého osvetlenia v priemyselných logistických halách.
In: Fyzikálne faktory prostredia. - ISSN 1338-3922. - Roč. 2 : Mimoriadne číslo časopisu o problematike fyzikálnych faktorov prostredia (2012), s. 131-142

ADF18

Turňa, Milan - Turňová, Zuzana - Ondruška, Jozef - Sahul, Miroslav - Kupec, Tomáš - Kramár, Tomáš: Metalurgické spájanie Mg zliatin.
In: Strojárstvo - Strojírenství. - ISSN 1640-3622. - Roč. 16, č. 4 [online 16.3.2012] (2012) (https://www.engineering.sk), s. 36-39

 

BDF Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch
Počet záznamov: 5

BDF1

Kuracina, Richard - Fiala, Jozef - Michalíková, Anna - Martinka, Jozef - Harangozó, Jozef: Bezpečnosť prevádzkovania elektrolytických zariadení v laboratórnych podmienkach.
In: Bezpečná práca. - ISSN 0322-8347. - Roč. 43, č. 2 (2012), s. 12-15

BDF2

Svetský, Štefan - Moravčík, Oliver - Tanuška, Pavol - Balog, Karol: Technológiou zdokonaľované vzdelávanie.
In: Strojárstvo - Strojírenství. - ISSN 1335-2938. - Roč. 16, č. 4 (2012), s. 14-16

BDF3

Tureková, Ivana - Harangozó, Jozef: Nové chemické riziká v bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.
In: Bezpečná práca. - ISSN 0322-8347. - Roč. 43, č. 2 (2012), s. 9-11

BDF4

Turňová, Zuzana - Kupec, Tomáš: Zváranie v pevnom stave bez produkovania škodlivín FSW a BOZP.
In: Bezpečná práca. - ISSN 0322-8347. - Roč. 43, č. 6 (2012), s. 4-5

BDF5

Zigo, Jaroslav - Kuracina, Richard - Tureková, Ivana: Ochrana zdravia nefajčiarov - čašníkov.
In: Bezpečná práca. - ISSN 0322-8347. - Roč. 43, č. 6 (2012), s. 6-9