Jump to content
Institute of Integrated Safety

Jasenák, Jozef: Innovations - impulses for MSP. Trnava : Tlačové štúdio Váry, 2008. - 116 p. - ISBN 978-80-969443-9-2

 

Piatrik, Milan - Kollár, Vojtech - Rusko, Miroslav: Global and country ecology. p- Skalica : Stredoeurópska vysoká škola, 2008. - 314 p. - ISBN 978-80-969700-4-9