Jump to content
Admission procedure, application forms, deadlines, contacts

1. Applied Informatics and Automation in industry
    Aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle

2. Integrated Safety
    Integrovaná bezpečnosť

3. Quality Production
    Kvalita produkcie

4. Materials Engineering
    Materiálové inžinierstvo

5. Mechatronics in Technological Equipment
    Mechanika v technologických zariadeniach

6. Personnel Policy in Industrial Plant
    Personálna práca v priemyselnom podniku

7. Computer-Aided Production Technologies
    Počítačová podpora výrobných technológií

8. Industrial Management
    Priemyselné manažérstvo

9. Production Technologies
    Výrobné technológie

10. Production Technologies and Production Management
      Výrobné technológie a výrobný manažment

11. Production Devices and Systems
      Výrobné zariadenia a systémy