Jump to content
Admission procedure, application forms, deadlines, contacts
Master's programmes Forms of study
1. AIPP Automatizácia a informatizácia procesov v priemysle
 • full - time
 • part - time
2 years
Process Automation and Informatization in Industry
2. IBE Integrovaná bezpečnosť
 • full - time
 • part - time
2 years
Integrated Safety
3. MI Materiálové inžinierstvo
 • full - time
 • part - time
2 years
Materials Engineering
4. OAT Obrábanie a tvárnenie
 • full - time
 • part - time
2 years
Machining and Forming Technology 
5. PPP Personálna práca v priemyselnom podniku
 • full - time
 • part - time
2 years
Personnel Policy in Industrial Plant
6. PPN Počítačová podpora návrhu a výroby
 • full - time
 • part - time
2 years
Computer-Aided Design and Production
7. PMA Priemyselné manažérstvo
 • full - time
 • part - time
2 years
Industrial Management
8. VTVM Výrobné technológie a výrobný manažment
 • full - time
 • part - time
2 years
Production Technologies and Production Management
9. VZS Výrobné zariadenia a systémy
 • full - time
 • part - time
2 years
Production Devices and Systems
10. ZASM Zváranie a spájanie materiálov
 • full - time
 • part - time
2 years
Welding and Joining of Materials

Profile Master's degree