Jump to content
Admission procedure, application forms, deadlines, contacts

1. Process Automation and Informatization in Industry
    Automatizácia a informatizácia procesov v priemysle

2. Integrated Safety
    Integrovaná bezpečnosť

3. Materials Engineering
    Materiálové inžinierstvo

4. Machining and Forming Technology
    Obrábanie a tvárnenie

5. Personnel Policy in Industrial Plant
    Personálna práca v priemyselnom podniku

6. Computer-Aided Design and Production
    Počítačová podpora návrhu a výroby

7. Industrial Management
    Priemyselné manažérstvo

8. Production Technologies and Production Management
    Výrobné technológie a výrobný manažment

9. Production Devices and Systems
    Výrobné zariadenia a systémy

10. Welding and Joining of Materials
      Zváranie a spájanie materiálov