Jump to content
Admission procedure, application forms, deadlines, contacts
 1. Process Automation and Informatization
  Automatizácia a informatizácia procesov
 2. Integrated Safety
  Integrovaná bezpečnosť
 3. Personnel Policy in Industrial Plant
  Personálna práca v priemyselnom podniku
 4. Modeling and Simulation of Processes
  Modelovanie a simulácia procesov
 5. Industrial Management
  Priemyselné manažérstvo
 6. Advanced Materials and Material Design
  Progresívne materiály a materiálový dizajn
 7. Mechanical Engineering Technologies and Materials
  Strojárske technológie a materiály
 8. Production Devices and Systems
  Výrobné zariadenia a systémy