Jump to content
Admission procedure, application forms, deadlines, contacts
 1. Process Automation and Informatization
  Automatizácia a informatizácia procesov
 2. Integrated Safety
  Integrovaná bezpečnosť
 3. Personnel Policy in Industrial Plant
  Personálna práca v priemyselnom podniku
 4. Industrial Management
  Priemyselný manažment
 5. Advanced Materials and Material Design
  Progresívne materiály a materiálový dizajn
 6. Mechanical Engineering Technologies and Materials
  Strojárske technológie a materiály
 7. Production Devices and Systems
  Výrobné zariadenia a systémy