Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Dňa  18. 1. 2010 sa uskutočnia obhajoby dizertačných  prác doktorandov  Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave  vo vednom odbore 23-07-9 Strojárske technológie a materiály

 

o 10.00 hod. Ing. Jozef Zohn, téma dizertačnej práce: „Výskum vplyvu technológie zvárania na vlastnosti uzatváracieho zvaru a zaústenia nátrubkov tlakovej nádoby podrobenej spevneniu za studena (cold stretching)"

 

o 11.30 hod.  Ing. Dagmar Tomaníčková, téma dizertačnej práce „Výskum Abbottových kriviek s ohľadom na rezné pomery a dosahovanú kvalitu povrchu pri sústružení"

  

   

Miesto konania obhajob:  MTF STU so sídlom v Trnave, Bottova 23, Trnava, m. č. 202.