Prejsť na obsah
Verejnosť

1. prodekan:

prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD

Vedúca oddelenia PR:

PaedDr. Dáša Zifčáková
tel.č.: +421 918 646 034

Virtuálna prehliadka MTF STU