Prejsť na obsah
Verejnosť

Prodekan pre vnútorné vzťahy a PR:

prof. Ing. Milan Marônek, CSc.

Vedúca oddelenia PR:

PaedDr. Dáša Zifčáková
tel.č.: +421 918 646 034

Prodekan pre rozvoj (a spoluprácu s praxou):

Doc. Ing. Peter Pokorný, PhD.