Prejsť na obsah
Fakulta

Slovenská technická univerzita v Bratislave
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave

Ulica Jána Bottu č. 2781/25
917 24 Trnava

Telefónny zoznam

GPS: 48.3723514,17.574800800000048

Pavilóny MTF

Virtuálna prehliadka MTF STU

Vysvetlivky:

T – budova na Bottovej ulici
T02 – nová budova, vchod je cez vestibul v budove na Bottovej ulici, potom chodba vpravo
ŤL – Ťažké laboratóriá, budova na Botanickej ulici (na druhom konci areálu vľavo)
TNC – nová budova Materiálového výskumu, pred budovou Ťažkých laboratórií, pri vstupe (je od ulice) musíte zazvoniť na vrátnika, zapísať sa na vrátnici
CE – Centrum excelentnosti 5-osového obrábania, v strede areálu vpravo
ĽL – Ľahké laboratóriá, pri budove CE vpravo