Prejsť na obsah
Študenti

Je určený v zmysle čl. 8 bod 3 Študijného poriadku Slovenskej technickej univerzity v Bratislave v platnom znení

Harmonogram akademického roka 2021/2022– MTF Trnava

Harmonogram akademického roka 2021/2022 - STU Bratislava

Úvod do štúdia je určený pre študentov zapísaných do prvého roku štúdia bakalárskych študijných programov.

Akademický rok sa člení na dva semestre: zimný semester a letný semester.
Výučba v každom semestri trvá 13 týždňov.
Skúškové obdobie v každom semestri trvá 6 týždňov.
Počet dní prázdnin je 55 (pracovných dní).

Slávnostné otvorenie nasledujúceho akademického roka 2021/2022:  20. septembra 2021.

Slávnostné otvorenie nasledujúceho akademického roka 2022/2023:  19. septembra 2022.

 

Prehľadný harmonogram akademického roka 2021/2022 vrátane prázdnin a dní voľna nájdete TU.

Štátne sviatky a dni pracovného pokoja: 

01.09.2021 Deň Ústavy Slovenskej republiky 01.01.2022 Deň vzniku Slovenskej republiky
15.09.2021 Sviatok Sedembolestnej Panny Márie 06.01.2022 Zjavenie Pána
01.11.2021 Sviatok všetkých svätých 15.04.2022 Veľký piatok
17.11.2021 Deň boja za slobodu a demokraciu 18.04.2022 Veľkonočný pondelok
24.12.2021 Štedrý deň 01.05.2022 Sviatok práce
25.12.2021 Prvý sviatok vianočný 08.05.2022 Deň víťazstva nad fašizmom
26.12.2021 Druhý sviatok vianočný 05.07.2022 Sviatok svätého Cyrila a Metoda
29.08.2022 Výročie SNP

Harmonogram akademického roka 2022/2023 - STU Bratislava