Prejsť na obsah
Oddelenie verejného obstarávania

Pôsobnosť útvaru pre verejné obstarávanie – financovanie fakulty je prevažne  prostredníctvom verejných zdrojov. Z tohto dôvodu je kladený maximálny dôraz na transparentnosť, efektívnosť a hospodárnosť využívania takto zverených finančných prostriedkov.  Útvar zabezpečuje v súlade so zákonnými ustanoveniami SR obstarávanie tovarov a služieb, ktoré fakulta potrebuje jednak pre svoj chod a jednak pre svoj rozvoj. Okrem transparentnosti je snahou útvaru týmto spôsobom minimalizovať výdavky fakulty a v rámci úspory tak voľné zdroje používať do rekonštrukcie a modernizácie pracovísk fakulty.

 

Úvar verejného obstarávania

Bc. Lenka Maglocká Martišová
Kancelária: Jána Bottu 25, miestnosť T225a
Telefón:
Mobil: +421 917 623 615
E-mail: lenka.martisova@stuba.sk