Prejsť na obsah
Ústav materiálov

Aktuálna adresa pracoviska:
Ústav materiálov
Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave
Ulica Jána Bottu 8857/25
917 24 Trnava