Prejsť na obsah
Ústav výskumu progresívnych technológií

Aktuálna adresa:
Ústav výskumu progresívnych technológií
Materiálovotechnologická fakulta STU
Jána Bottu 8857/25
917 24 Trnava


Web stránka ústavu