Prejsť na obsah
Absolventi

 

Vydávanie odpisov a duplikátov výstupných dokladov absolventov

Absolventom fakulty v prípade skončenia štúdia pred rokom 2000 vrátane vyhotovuje  odpis vysvedčenia o štátnej skúške fakulta.

Tlačivo žiadosti

Poplatok: 20 € + cena poštovného

Žiadosť a doklad o úhrade poplatku doručiť na adresu e-mail: renata.ivancikova@stuba.sk

 

V prípade skončenia štúdia od roku 2001 a neskôr vyhotovuje duplikát vysvedčenia o štátnej skúške Rektorát STU, Útvar vzdelávania a starostlivosti o študentov.

Informácie k vydávaniu ostatných výstupných dokladov absolventom nájdete na stránke STU