Prejsť na obsah
Oddelenie personálistiky a právnych záležitostí

Sekretariát dekana
Útvar verejného obstarávania
BOZP, PO, CO

MTF STU

Ulica Jána Bottu č. 2781/25
Trnava
917 24