Prejsť na obsah
Vedenie

 

Dekan:

dekan

prof. Dr. Ing. Jozef Peterka

tel: +421 906 068 174

e-mail: jozef.peterka@stuba.sk

Prodekani:

caganova

doc. Mgr. Dagmar Cagáňová, PhD. - prodekanka pre zahraničné projekty

 • zahraničné projekty

cambal

prof. Ing. Miloš Čambál, CSc. - prodekan pre vedu a výskum

 • vedeckovýskumná činnosť 
 • kvalifikačný rast akademikov
 • edičná činnosť

doc. Ing. Roman Čička, PhD.  - prodekan pre vzdelávanie

 • štúdium v 1., 2. a 3. stupni štúdia

maronek

prof. Ing. Milan Marônek, CSc. - prodekan pre vnútorné a zahraničné vzťahy

 • zahraničné vzťahy
 • vnútorné vzťahy
 • public relations
 • bezpečnostný systém
 • sociálne programy zamestnancov
 • ALUMNI

pokorny

doc. Ing. Peter Pokorný, PhD. - prodekan pre rozvoj

 • rozvoj
 • informačné technológie
 • transfer know how
 • prognostika