Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Archív aktualít

 • 20.04.2018
 • 16.04.2018
  • Výzva EUREKA-SK

   Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR oznamuje možnosť požiadať o poskytnutie nenávratnej finančnej podpory na projekty výskumu a vývoja zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky, ktoré boli schválené Skupinou na vysokej úrovni iniciatívy EUREKA koordinovanej sekretariátom EUREKA so sídlom v Bruseli ...

    
  • Výzva APVV SK-Kórea

   Agentúra na podporu výskumu a vývoja v súlade so zákonom č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a v súlade s Dohodou medzi vládami Kórejskej republiky ...

    
  • Projekty Akcie Rakúsko-Slovensko

   Na podporu projektov prostredníctvom Akcie Rakúsko – Slovensko treba nazerať ako na pomoc pri rozvíjaní a posilňovaní bilaterálnych – rakúsko-slovenských – partnerstiev v oblastiach vysokoškolského vzdelávania a výskumu.

    
  • Voľby dekana MTF STU v Trnave na funkčné obdobie 2018-2022

   Akademický senát MTF STU v Trnave, na zasadnutí konanom 21.3.2018, schválil nasledovné dokumenty ...

    
  • Nový schválený návrh projektu ESA pre MTF STU

   MTF sa stala štvrtou fakultou STU (po FEI, FCHPT a SVF), ktorá sa priamo zapojí do kozmického programu ESA a pomôže tak Slovensku v prístupovych procesoch na ceste k plnohodnotnému členstvu.

    
  • 2 verejné výzvy APVV

   2 verejné výzvy APVV

    
  • Výzva-ERASMUS+ grant na špeciálne potreby

   Študenti/zamestnanci vysokých škôl so špeciálnymi potrebami, ktorých vybrala ich vysoká škola na Erasmus mobilitu v rámci Výzvy 2018, môžu na základe tejto výzvy požiadať o Erasmus+ grant na špeciálne potreby (špeciálny grant).

    
  • Študentská vedecká konferencia 2018 – výsledky fakultného kola
    
 • 13.04.2018
  • Uskutočnila sa prednáška pre študentov VZS a PPT

   V rámci prednášok z predmetu Priemyselné roboty a manipulátory 12.4.2018 odprezentoval projektový inžinier firmy ABB Ing. Magula (absolvent MTF) študentom VZS a PPT najnovšie trendy vo vývoji robotiky a bezpečnej implementácie do výroby.

    
 • 12.04.2018
  • MTF STU v médiách

   Prinášame vám obsah najnovších článkov/reportáží o MTF STU v médiách, ktoré sme zaznamenali za ostatné obdobie:

    
  • Odborná prednáška Ing. Mariána Kupku, PhD.

   Dňa 09.04.2018 zorganizoval Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu v spolupráci s Volkswagen Slovakia prednášku: „Aké sú moderné nástroje v práci priemyselného inžiniera?

    
 • 11.04.2018
  • Zmena výučby dňa 2. mája 2018

   Oznamujeme študentom na bakalárskom a inžinierskom stupni štúdia, že dňa 2. mája 2018 (streda) sa bude vyučovať podľa utorkového rozvrhu hodín.

    
  • Zahraničná návšteva na MTF

   Dňa 10. 4. 2018 navštívili MTF STU dekan Strojníckej fakulty Univerzity v Szegede Dr. habil. István Bíró, PhD. a Dr. Eng. Jósef Sárosi, PhD.

    
  • Jozef M. Petzval – podmaniteľ svetla

   Stála expozícia Technologického múzea MTF STU je od 10. apríla 2018 doplnená výstavou na tému: Jozef M. Petzval - podmaniteľ svetla.

    
  • Uskutočnila sa exkurzia detí na UVTE

   V pondelok 9.4.2018 sa v priestoroch Centra excelentnosti 5-osového obrábania (CE5AM) uskutočnila exkurzia detí z Materskej školy Beethovenova v Trnave.

    
 • 09.04.2018
  • Deň učiteľov MTF - fotogaléria

   Dňa 6.4.2018 sa v priestoroch MTF STU konalo podujatie Deň učiteľov.

    
  • Výzva na individuálne štipendiá Európskej komisie

   Európska komisia zverejnila výzvu na predkladanie návrhov na Individuálne štipendiá (Individual Fellowships – IF) v programe Horizont 2020 v rámci Akcií Marie Skłodowska-Curie (MSCA) pre rok 2018 s termínom uzávierky 12. septembra 2018.

    
  • MTF STU v médiách

   Prinášame vám obsah najnovších článkov/reportáží o MTF STU v médiách, ktoré sme zaznamenali za ostatné obdobie:

    
  • Prednáška Michala Weisa

   Dňa 5.4.2018 sa na MTF STU v Trnave uskutočnila prednáška, na ktorú prijal pozvanie najnovší EY podnikateľ roka 2017 Michal Weis.

    
 • 06.04.2018
 • 28.03.2018
 • 12.03.2018
 • 07.02.2018
  • Forming 2018

   Vážení kolegovia, dovoľujeme si Vás pozvať na 25.  jubilejnú medzinárodnú vedeckú konferenciu Forming 2018