Prejsť na obsah
Uchádzači

 

 

 

 

 

 

  • odborové (už v I. roku štúdia vo vybraných odboroch)
  • sociálne
  • prospechové
  • motivačné

 

Po úspešnom absolvovaní bakalárskeho štúdia:

  • možnosť pokračovania v adekvátnych a kvalitných študijných programoch na inžinierskom stupni štúdia, prípadne následne na doktorandskom štúdiu
  • kombinácia technických a manažérskych vedomostí predstavuje výrazný predpoklad k uplatneniu absolventov
  • široké možnosti uplatnenia absolventov vo všetkých sférach spoločenského života
  • vysoký a trvalý dopyt po absolventoch všetkých programov
  • vysoké finančné ohodnotenie v praxi
  • široké uplatnenie nielen v slovenských podmienkach ale i v zahraničí

 

 

Ak máš záujem pozri si podmienky prijímacieho konania:

 

Fakulta v obrazoch :

Fotogaléria priestorov fakulty

Vzdelávanie na fakulte

 

Zaujímavé odkazy :

STU má plnú verziu MATLABu

STU medzi špičkovými vedeckými tímami

STU patrí medzi najlepšie univerzity

http://firma.profesia.sk/kto-boduje-na-trhu-prace-najviac-toto-je-rebricek-najziadanejsich-absolventov-vysokych-skol/

TOP umiestnenia Slovenskej technickej univerzity v rebríčkoch http://www.stuba.sk/sk/stu/o-nas/top-umiestnenia-slovenskej-technickej-univerzity-v-rebrickoch.html?page_id=6371

http://www.stuba.sk/sk/diani-na-stu/europrojekty-mtf-stu-ta3.html?page_id=8673