Prejsť na obsah
Uchádzači

Počas štúdia:

 • široká paleta študijných programov (od materiálov a technológií až po informatiku, bezpečnosť, personálnu prácu, manažment)
 • MATLAB – interaktívny nástroj na rozsiahle matematické výpočty, programovanie či počítačové simulácie, ktorý je využívaný v oblasti od robotiky cez informačné technológie, chémiu, biotechnológie, výrobu čí stavebníctvo
 • disponujeme high-tech laboratóriami
 • dobré uplatnenie v praxi
 • výučba prebieha vo vybavených počítačových laboratóriách s neobmedzeným prístupom na internet a špecializovaným softvérovým vybavením
 • možnosť absolvovania časti štúdia v zahraničí (univerzita, výskumný ústav)
 • bezproblémový prístup k výpočtovej technike, bezplatné wifi pripojenie v priestoroch fakulty i študentského domova
 • vynikajúci prístup k študijnej literatúre aj vďaka možnosti využitia elektronických skrípt
 • ubytovanie  pre prijatých študentov v študentskom domove a stravovanie v moderných priestoroch študentskej jedálne
 • bezplatná možnosť využitia športovísk (plaváreň, telocvičňa, posilňovňa)

STU v svetovej špičke univerzít

 

Fotogaléria - akcie a udalosti

obr1 obr2 obr3 obr4

  Možnosť získať štipendium:

  • odborové (už v I. roku štúdia vo vybraných odboroch)
  • sociálne
  • prospechové
  • mimoriadne

   

  Možnosť absolvovať časť štúdia v zahraničí

   

  Po úspešnom absolvovaní:

  • možnosť pokračovania v adekvátnych a kvalitných študijných programoch na inžinierskom stupni štúdia, prípadne následne na doktorandskom štúdiu
  • kombinácia technických a manažérskych vedomostí predstavuje výrazný predpoklad k uplatneniu absolventov
  • široké možnosti uplatnenia absolventov vo všetkých sférach spoločenského života
  • vysoký a trvalý dopyt po absolventoch všetkých programov
  • vysoké finančné ohodnotenie v praxi
  • široké uplatnenie nielen v slovenských podmienkach ale i v zahraničí
  obr5 obr6 obr7 obr8

  Ak máš záujem pozri si podmienky prijímacieho konania:

   

  Fakulta v obrazoch :

  Fotogaléria priestorov fakulty

  Vzdelávanie na fakulte

   

  Zaujímavé odkazy :

  STU má plnú verziu MATLABu

  STU medzi špičkovými vedeckými tímami

  STU patrí medzi najlepšie univerzity

  http://firma.profesia.sk/kto-boduje-na-trhu-prace-najviac-toto-je-rebricek-najziadanejsich-absolventov-vysokych-skol/

  TOP umiestnenia Slovenskej technickej univerzity v rebríčkoch http://www.stuba.sk/sk/stu/o-nas/top-umiestnenia-slovenskej-technickej-univerzity-v-rebrickoch.html?page_id=6371

  http://www.stuba.sk/sk/diani-na-stu/europrojekty-mtf-stu-ta3.html?page_id=8673